Nyheter

Venstre vil kutte pendlerutgiftene

Venstre lover å jobbe hardt for at pendlere til Oslo kan spare tusenlapper årlig i det nye storfylket Viken.

– Viken må være en viktig bidragsyter til kutt av klimagassutslipp i Norge, slik at Norge kan klare å overholde Parisavtalen, sier Solveig Schytz, som leder programkomiteen i Viken Venstre.

Dagsavisen Fremtiden møter henne og hennes kollega Eidi-Ann Hansen i Drammen Venstre på Drammen stasjon. De to lover at partiet skal jobbe hardt for at det blir billigere å pendle fra Drammen og andre kommuner i Buskerud til Oslo når Viken, som skal bestå av de tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold, har blitt en realitet.

– Man skal kunne spare noen tusenlapper i året, slår Schytz fast.

Stor prisforskjell

I dag er det slik at dersom du pendler fra Drammen til Oslo, gjelder billetten din kun på denne strekningen, med mindre du betaler en del ekstra. Fra Asker kan man derimot kjøpe billetter som gjelder i hele soner, noe som gjør det mye billigere å reise innad i sonene. Fra Asker koster det 1.305 kroner i måneden å reise kollektivt i sone 1 og 2, et område som omfatter Oslo og store deler av Akershus. Skal du pendle fra Drammen til Oslo må du derimot betale hele 1.931, og da har du kun mulighet til å reise fritt i sone 1, mens du fremdeles må betale ekstra hvis du trenger å gå av toget og reise videre i sone 2.

Første programutkast

Venstre er først ute med programutkast i Viken, og er opptatt av å få på plass et nytt felles billettsystem for Viken og Oslo så snart den nye fylkeskommunen er etablert.

Hvordan dette billettsystemet skal se ut – hvorvidt det bare bør blir en utvidelse av dagens Ruter, eller om det bør gjøres på en annen måte, har Venstre foreløpig ikke konkretisert.

Venstre ønsker også nye bussruter på kryss og tvers av det nye storfylket, også gjennom Oslofjordtunnelen, hvor det ikke går noen ruter i dag, og de ønsker nye båtruter over fjorden.

Til å trafikkere strekningene ønsker de å i størst mulig grad ta i bruk elektriske ferjer, elbusser, hydrogenbusser og selvkjørende busser så snart som mulig.

– Viken kan være en premissleverandør og må være en driver i utviklingen, konstaterer Eidi-Ann Hansen.

Vil ta over lokaltog

Venstre ønsker også at Viken skal få bestilleransvar for lokaltog på hele Østlandet, slik et ekspertutvalg utnevnt av regjeringen har foreslått.

w

Nyeste fra Dagsavisen.no: