Nyheter

Dømt til samfunnsstraff for volden mot Eddy Singh

19-åringen og 18-åringen som i fjor sommer utøvde vold mot Eddy Singh (17) er nå dømt til samfunnsstraff i henholdsvis 167 og 147 timer.

Eddy Singh døde 12. juni i fjor, og rettsmedisinere har konkludert med at han døde av overoppheting som følge av en høy dose av det narkotiske stoffet MDMA.

19-åringen og 18-åringen som nå er dømt for grov kroppskrenkelse utøvde vold mot Singh 3. juni i fjor i forbindelse med et vorspiel på Konnerud, mens Singh var forsvarsløs og under sterk påvirkning av MDMA. Påtalemyndigheten kom etter de rettsmedisinske undersøkelsene fram det ikke var noen sammenheng mellom volden og dødsfallet, og at de to unge mennene derfor ikke skulle straffes for mer enn grov kroppskrenkelse.

Les også: Aktor vil ha samfunnsstraff for de tiltalte i Eddy Singh-saken

Vold mot forsvarsløs

Kroppskrenkelse brukes om vold som er mindre alvorlig og ikke fører til større skader på offeret. «Kroppskrenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning, er begått mot en forsvarsløs person og er begått av flere i fellesskap,» står det i tiltalen som de to ble dømt på grunnlag av.

Dette legger også dommer Kristin Kjelland-Mørdre vekt på i dommen.

«I vår sak er det flere momenter som gjør at kroppskrenkelsen framstår som svært grov. I tillegg til at volden var uprovosert (..), ble den også begått av flere i fellesskap. Et ytterligere moment er at den ble begått mot en forsvarsløs person,» skriver hun.
«I formildende retning skal vektlegges at de tiltalte har innrømmet vold mot fornærmede,» skriver Kielland-Mørdre i dommen.

Selv om én av de to tiltalte var under 18 år under voldsutøvelsen, mens én var over, likebehandler tingretten de to.

«Retten har (...) kommet til at begge de tiltalte ut fra sin unge alder og hensynet til likebehandling skal få samfunnsstraff,» står det i dommen.

Les også: Mener tiltalen burde vært strengere

I tråd med aktors påstand

Dagens dom er nesten i tråd med hva aktor ønsket. 18-åringen har fått samme antall timer med samfunnsstraff som aktor ønsket, mens 19-åringen har fått 10 timer mindre enn aktor foreslo.

Gjennomføringstiden på straffen settes til ett år for begge, i tråd med hva påtalemyndigheten ønsket. Begge må også forplikte seg til ikke å bruke rusmidler i perioden de gjennomfører straffen.

18-åringens forsvarer Andrea Wisløff opplyser at hennes klient godtar dommen. 19-åringens forsvarer Anders Green opplyser at hans klient etter alle solemerker også vil godta dommen, men at de først vil gå gjennom dommen sammen.

Årsaken til at 19-åringen straffes strengere enn 18-åringen, er at han også straffes for promillekjøring med bil 30. juli 2017. Han fradømmes også førerretten i ett år og fem måneder og må ta førerkortet på nytt.

Begge ble frikjent for oppreisningskravet som ble fremmet på vegne av Singhs mor.

Les også: Hadde MDMA i blodet