Nyheter

Lov til å mene

Denne vinteren har barnehageansatte rapportert om uholdbare forhold i landets barnehager. I dag besøker noen av dem studentene i Drammen.

Bilde 1 av 2

– Ja, nå «bobler» det litt ute i feltet altså . Det er bra at dette blir synlig for flere, sier Åse Lund, høgskolelektor ved barnehagelærerutdanningen i Drammen.

Det er hun som har tatt initiativet til dagens temadag ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Det er ikke ofte barnehagesektoren får så mye oppmerksomhet i mediene som nå, og for å oppdatere studentene har flere sentrale personer, blant annet flere tilknyttet Barnehageopprøret, blitt invitert.

LES OGSÅ: Stortingskomité på skoledag i Drammen

Fortjener respekt

Lund er opptatt av at studentene hennes skal få en hverdag der deres profesjon blir verdsatt og respektert.

– Barnehagelærere har gjerne gått stillere i dørene. De har kanskje hatt litt dårlig selvtillitt på vegne av yrket sitt? For hvor ofte har de ikke blitt møtt med utsagn som: «Du trenger vel ikke utdannelse for å passe unger vel?». Det er så godt at flere nå står opp for både seg selv og barna, og krever bedre bemanning.

Åse Lund, som også er SV-politiker i Drammen, er tydelig på at hun i denne saken uttaler seg som lærer, ikke politiker.

– Det må være opp til profesjonen selv å definere hva som er god kvalitet i barnehagen. Det kan ikke bestemmes av politikere eller administrasjon, verken når det gjelder antall barn per ansatt eller innhold, mener hun.

Nektes å snakke

Blant de besøkende på Høgskolen i dag, er Royne Berget fra Moss. Han er daglig leder for en barnehage, og har skrevet en rekke kronikker og artikler om barnehagesektoren (blant annet i Dagsavisen) og har det siste året vært tilknyttet Barnehageopprøret.

– Siden jeg selv har valgt å ytre meg, har jeg kontakt med mange andre, og vet hvordan kommuner og eiere opererer for å hindre ansatte i å si noe kritisk. Selv om man lærer under utdanningen at man skal si ifra på barnas vegne, om kritikkverdige forhold, skjønner man fort at dette er lettere sagt enn gjort med en gang man kommer ut i praksis. Noen har det til og med skrevet i arbeidskontrakten, forteller han.

Aktuelle saker

– Utdanningsforbundet er positive til Barnehageopprøret og at det settes fokus på at bemanningen i norske barnehager ikke er god nok, sier Kari Rusten i  Utdanningsforbundet Buskerud.

Hun påpeker at bemanningsnormen, som ventes vedtatt før sommeren, må ta hensyn til at de ansattes arbeidstid er kortere enn barnehagenes åpningstider. Derfor blir det uansett ikke mange timer med full bemanning i løpet av en dag, når for eksempel pedagogisk leder i løpet av 7,5 timer både skal ha tid til møter, individuell planlegging, for- og etterarbeid og eventuell kontakt med foreldre.

– Det ser ut til at studentene får presentert flere aktuelle saker og foredragsholdere i dag, konstaterer Rusten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: