Nyheter

Jussekspert mener problematiske dobbeltroller er utbredt

Jussekspert Marianne Dragsten har sett mange problematiske dobbeltroller når det gjelder offentlige anskaffelser i Norge.

Av Kenneth Lia Solberg og Katrine Strøm

I gårsdagens Dagsavisen Fremtiden stilte siviløkonom Ole Østlid spørsmål ved bruken av konsulenttjenester i Buskerudbyen og det han anser som problematiske dobbeltroller. Han påpekte blant annet at Buskerudbysekretariatets daglige leder Tor Atle Odberg er deleier og partner i selskapet Citiplan, et konsulentfirma som tilbyr tjenester innen byutvikling og transportplanlegging. Odberg er også leder i Fagrådet.

Østlid, som til daglig jobber med offentlige anskaffelser selv for Sande kommune, pekte videre på at Jomar Lygre Langeland og Olav Fosli, som begge sitter begge i Buskerudbysekretariatet, er deleiere i Civitas. Civitas har blant annet bidratt til å skrive «Administrativt forslag til justert Buskerudbypakke 2» for Buskerudbyen.

Les osgå: Advarer mot konsulentbruk

– I utgangspunktet inhabil

– Hvis man er medeier i et selskap, er man i utgangspunktet inhabil når det gjelder å tildele kontrakter, sier juridisk ekspert på offentlige anskaffelser Marianne Dragsten til Dagsavisen Fremtiden.

Hun understreker at det sentrale er hvorvidt personene som får tildelt kontraktene også har vært involvert i disse tildelingene.

– Når det er personer i organisasjonen som er knyttet til leverandører, bør man være ekstra påpasselig med tanke på konkurranse i tildelingsprosessen, sier hun.

Det skal være konkurranse i alle anbud over 100.000 kroner.

– Hvis det ikke er avholdt konkurranse, er det noe som ikke tar seg så godt ut. Dersom man har tildelt kontrakten i en konkurranse basert på likebehandling, er det ikke noe problem i seg selv.

– Er det greit å tildele kontrakter direkte dersom det dreier seg om summer under 100.000?

– Da er det rettslig sett greit, men så mener jeg at man bør være forsiktig med å tildele kontrakter direkte til selskaper hvor noen hos den som tildeler har eierinteresse, uavhengig av verdi, fordi det kan reise spørsmål med hvorfor disse ble valgt.

Les også: Startet satireavis om Buskerudbyen

– Ikke ukjent

Dragsten mener det er mange problematiske dobbeltroller i forbindelse med offentlige anbud i Norge

– Det er ikke et ukjent problem. Norge er et lite land, og særlig i mindre kommuner kan denne typen problemer oppstå. Det er et problem i en del tilfeller at man ikke har oversikt over de etiske utfordringene dette byr på, sier hun.

Selv om man bryter reglene dersom man gir noen direkte kontrakt uten anbud når det er snakk om summer på over 100.000, betyr ikke det at man kan straffes for det.

– Kunngjøringsgrensene i dag 1,3 millioner kroner og i fjor var de 1,1 millioner kroner, så det ingen mulighet for å sanksjonere. Det er brudd på loven, men loven mangler sanksjonsmidler.

– Så da kan man ikke gjøre annet enn å si at det var dumt?

– Det er dessverre slik, svarer hun.

Les også: – Ikke et spill for galleriet

Venter med å svare

Tor Atle Odberg er sivilingeniør innen areal og transportplanlegging, og jobbet i Statens vegvesen fram til han for snart fem år siden startet firmaet Citiplan AS sammen med kollegaen Gunnar Ridderström, arkitekt med doktorgrad i byplanlegging og helse. Ifølge en artikkel i Østlandsposten fra juli 2017 har firmaet både Bypakke Drammen, Intercity Nykirke-Barkåker og strategi for næringsareal i Grenland på kundelista – sammen eller hver for seg.

Odberg er i dag daglig leder for Buskerudbyen, og sier til Dagsavisen Fremtiden at det kun er denne rollen Citiplan nå fakturerer for.

Spørsmål rundt hvilke oppdrag firmaet tidligere har hatt for Buskerudbyen, ønsket sekretariatslederen ikke å svare på torsdag. Han viser til at rådmann Trude Andresen i Øvre Eiker, som leder den administrative styringsgruppa for Buskerudbyen, vil redegjøre for konsulentbruken i et eget innlegg lørdag.

– Hvilke grep ble tatt da du sa ja til jobben som sekretariatsleder?

– De vurderingene som ble gjort da har Trude Andresen ansvar for, og det er mest ryddig at hun svarer på dette. Hun har vært med på innkjøp og har vurdert sekretariatet som helhet, sier Odberg.

Sekretariatets prosjektleder for samferdsel Olav Fosli og prosjektleder for areal og transport Jomar Langeland er begge deleiere i Civitas, et annet av konsulentfirmaene som også har rammeavtale med Buskerudbyen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: