Nyheter

Drillet i Drammensmodellen

Stortingets utdannings- og forskningskomité tilbrakte en hel dag på skolebenken i Drammen.

Bilde 1 av 4

– Ung11-prosjektet er banebrytende. Det ble et tårevått øyeblikk da elevene fortalte om sine personlige grunner for å velge å gå et ekstra skoleår før videregående. Høyre er opptatt av å få i gang lignende opplegg flere steder i Norge, så her var det mye å hente, konstaterte Mathilde Tybring Gjedde (H) etter drammensbesøket fredag.

Komiteens medlemmer fikk en grundig innføring i «Læringsløp Drammen» – og ikke minst satsingen på de forsterkende tiltakene; sommerskole, aktivitetsskole, gratis barnehage for lavtlønnede og Ung11; et 11. skoleår for elever som trenger å bli sterkere i grunnskolepensum før videre utdanning.

Lønner seg

– Vårt mål er å løfte elevene til et høyere nivå enn levekårsindeksen og foreldrenes utdanning skulle tilsi. På lang sikt vil det ha en utjevnende effekt på sosiale forskjeller. Det krever bevisst satsing – og tid og penger, men på sikt vil det lønne seg samfunnsøkonomisk, når flere fullfører et utdanningsløp og blir produktive voksne, sa utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal.

Da Stortingets Martin Henriksen (Ap) ville vite hvor mye resultatene fra nasjonale prøver betyr, måtte Jøsendal medgi at drammensskolen fortsatt ikke har hevet seg over snittet.

– Men grunnskolepoengene har steget jevnt og er over landsgjennomsnittet, og over tid vil vi nå et høyere nivå på nasjonale prøver også. Den største utfordringen er likevel variasjonen innad i skolen. Her må vi ikke bare se på resultatene – men også virkemidlene, sa utdanningsdirektøren, som har klokkertro på at resultatene vil komme.

Læring i barnehagen

Barnehagene er også en vesentlig del av satsingen på «Læringsløp Drammen», der målet er at flere skal lykkes med hele læringsløpet.

Blant førskolelærerne finnes dog flere som er kritiske til at Drammen har gått inn i det fireårige forskningsprosjektet «Lekbasert læring», som blant annet skal utjevne forskjellene mellom barna før skolestart.

Royne Berget, som er tilknyttet Barnehageopprøret, og skal snakke på temadagen for førskolelærerstudentene i Drammen tirsdag, synes det er trist at kommunen har gått inn for denne linjen:

– Jeg synes det burde ha ringt noen klokker da seksårsreformen viste seg ikke å ha noen effekt. Og så skal man starte med dem som er enda yngre?

Jøsendal er klar på at opplegget er utviklet i samarbeid med noen av landets fremste barnehageforskere, og tar utgangspunkt i barnas behov og naturlige nysgjerrighet.

– Jeg tror jo det er en fordel – dess tidligere barna for eksempel lærer å lese og gjenkjenne bokstavene, sa komiteens leder Roy Steffensen (Frp).

– Det er positivt at man er villig til prøve nye metoder og vil forske på barnehagenes innhold, konstaterte Tybring Gjedde.