Nyheter

Politianmelder Venstre-topper

Leder i Flesberg Venstre Arve Nesthorne politianmelder Venstre-toppene Rebekka Borsch og Erik Hörluck Berg.

Bilde 1 av 2

«Jeg ser ingen annen mulighet enn å anmelde Rebekka Borsch, Erik Hörluck Berg og Buskerud Venstre for trakassering over lang tid overfor meg, i forhold til min gjerning som tillitsvalgt i Flesberg Venstre», skriver Arve Nesthorne i politianmeldelsen som er innlevert til Modum lensmannskontor.

Rebekka Borsch var Buskerud Venstres toppkandidat i stortingsvalget i 2017 og er nå statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Erik Hörluck Berg er leder i Buskerud Venstre.

LES OGSÅ: Venstre tapte i forliksrådet

Prøvde på utkastelse

Ifølge Nesthorne ligger det flere hendelser bak politianmeldelsen, men den utløsende faktoren skal ha vært at Buskerud Venstre har forsøkt å få ham fjernet fra partiet, til tross for at Venstre ikke har noen mulighet til å kaste ut medlemmer – partiet har ikke noen eksklusjonsparagraf. Derfor fremmet Nesthorne saken i Modum forliksråd i januar, og fikk medhold i at han ikke kunne kastes ut av partiet.

Buskerud Venstre, som ikke benyttet muligheten til å komme med tilsvar til forliksrådet, måtte betale Nesthorne saksomkostninger.

LES OGSÅ: – Jeg har ofte hatt vondt i magen på grunn av retorikken som føres av regjeringen

Føler seg mistenkeliggjort

Nesthorne hevder Rebekka Borsch har mistenkeliggjort ham ved å i 2014 fortelle om uønskede telefonhenvendelser. Nesthorne mener dette ble lagt fram på en måte som gjorde at han kunne mistenkes for å stå bak, og sier han gjentatte ganger har forsøkt å få Borsch til å tilbakevise at utsagnet gjelder ham, uten hell.

Videre peker Nesthorne på at han skal ha blitt utestengt fra en intern Venstre-gruppe på Facebook av Buskerud Venstre, og at han ved flere anledninger ikke skal ha mottatt viktig informasjon fra partiet.

– Hva vil du oppnå med denne politianmeldelsen?

– Det jeg vil oppnå er at man i Buskerud Venstre og i Venstre generelt skal begynne å følge regelverket istedenfor å ta dem som følger regelverket og påpeker brudd på regelverket. Jeg mener andre har gjort langt verre ting enn hva jeg gjør nå, selv om noen vil kunne beskylde meg for illojalitet, svarer Nesthorne.

Han understreker at han i beste fall håper at de vil få en bot.

– Hvilken del av lovverket baserer du denne anmeldelsen på?

– Nå har jeg ikke paragrafen i hodet, men det går på at man skal få være i fred som person og at du ikke skal bli utsatt for en utidig pågang eller bli utsatt for ting. Det går på at man har jobbet målbevisst over lang tid med å prøve å fryse meg ut fra Venstre ved å ikke gi informasjon som trengs til å kunne utføre min funksjon som tillitsvalgt i Venstre.

– Hvor stor tror du sjansen er for at politiet tar saken videre og ikke henlegger den?

– Jeg har mindre enn 50 prosent sjanse for at de går videre med saken. Det er jeg klar over. Men hvis de henlegger den, kommer jeg til å anke den videre til statsadvokaten og hvis de ikke vil ta saken, vil jeg forsøke å starte opp en crowdfundingaksjon for å få samlet inn 200.000 til et sivilt søksmål for å få fjernet mistanken som henger ved meg om at jeg skal ha drevet med telefonterror.

– Drar du det ikke litt vel langt?

– Jeg er selvfølgelig litt egen som gjør det. Jeg kan ikke løpe fra det. Det går en viss en i meg når det ikke kan komme noen beklagelse og oppklaring. Hvor vanskelig skal det være å få en ledende Venstre-politiker til å nyansere en uttalelse, slik at en annen Venstre-politiker skal slippe å ha det hengende over seg at han skal ha drevet med telefonterror?

LES OGSÅ: Hudfletter Raja

Svarer ikke

Dagsavisen Fremtiden har gjentatte ganger tatt kontakt med både Erik Hörluck Berg og Rebekka Borsch for å få kommentarer til politianmeldelsen og tilsvar på Nesthornes utspill. Dagsavisen Fremtiden har ikke lyktes med å få svar fra Hörluck Berg.

Rebekka Borsch henviser til Venstres pressesjef Steinar Haugsvær.

I Venstre sentralt er man også ordknappe.

– Denne saken er overlevert politiet og vi avventer deres behandling, sier Marit H. Meyer, generalsekretær i Venstre.

– Det har vært snakk om at Venstres Hovedorganisasjon skal behandle mulig utkastelse av Arve Nesthorne fra Venstre. Hva skjer med den saken?

– Jeg har ikke noen kommentar utover det.

LES OGSÅ: Full støtte til Borsch sentralt