Nyheter

Pilotprosjekt for fosterbarn i Drammen

Drammen kommune er en av tre kommuner som skal lede an i å sørge for at søsken havner i samme fosterhjem.

Bilde 1 av 2

Drammen har blitt med på SOS -barnebyer-prosjektet «Under samme tak», som har som mål å sørge for at søsken kan bo sammen hos fosterforeldre.

Seks av ti ikke sammen

I 2013 og 2016 utarbeidet SOS-barnebyer søskenbarometre i Norge. Undersøkelsene viste et flertall av søsken skilles fra hverandre i Norge når de plasseres i fosterhjem.

– Det er SOS-barnebyer som har tatt tak i denne problemstillingen i Norge. Vi har gjort to undersøkelser som kom ut likelydende og viste at seks av ti søskenpar splittes. Barnevernet har også fortalt at dette var noen av de vanskeligste sakene de hadde, og snakker du med barna selv, oppleves det å ikke kunne bo med sine søsken som noe av det vondeste, sier Sissel Aarak i SOS-barnebyer til Dagsavisen Fremtiden.

Undersøkelsene ble gjort ved å kontakte barnevernsledere.

Valgte Drammen

Nå har Drammen kommune valgt og bli med på prosjektet «Under samme tak», som skal bidra til at barn som må flytte inn i fosterhjem slipper ekstrabelastningen ved å måtte skilles fra sine søsken.

– Vi hadde et ønske om å få testet det ut i en stor kommune, og i Drammen møtte vi stor velvilje, både politisk og hos barnevernstjenesten, sier Aarak om grunnen til at Drammen ble valgt som en av tre pilotkommuner i prosjektet i Norge.

Har fått penger

Foreløpig er prosjektet i startfasen, men SOS-barnebyer har fått midler fra Barne- og likestillingsdepartementet. Rekrutteringen av fosterforeldre som kan tenke seg å ha søskenpar eller søskenflokker under samme tak, starter denne våren i Drammen. I februar skal representanter for kommunen bli med SOS-barnebyer på studietur til Frankrike, hvor de kan hente inspirasjon til organiseringen av fosterhjem.

– Vi er en stor barnevernsaktør i Europa. I Frankrike ivaretar vi mange tusen barn og de fleste av dem er søsken, forteller Aarak.

I Frankrike er det hjemlet i lov at søsken skal bo sammen, også når de bor i fosterhjem. Slik er det foreløpig ikke i Norge, men SOS-barnebyer jobber aktivt for å få dette inn også i norsk lovverk.

Engasjert ordfører

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen har engasjert seg personlig i «Under samme tak».

– Dessverre har man sett for mange eksempler på at søsken skilles i forbindelse med omsorgsoverdragelse. SOS-barnebyer mener at man må gjøre noe for å forhindre det, og vi synes det er veldig bra at Drammen har blitt valgt som pilotkommune i dette prosjektet. Noe av det første vi kommer til å gjøre, er å rekruttere fosterhjem, som vi er avhengige for å kunne ivareta denne viktige funksjonen, sier Opdal Hansen til Dagsavisen Fremtiden.

Han er full av lovord om SOS-barnebyer.

– Jeg må berømme dem. Det er ikke så mange som bruker tid på å sette seg inn i barnas situasjon på dette området. De har et godt og oppriktig engasjement. Det veldig flott at de har ulike tilnærminger som gjør at vi får en bedre kvalitet på vårt arbeid. De er med på å kvalitetsutvikle det arbeidet vi gjør overfor grupper som ikke har en så høy stemme, sier ordføreren.

– Er det realistisk å få nok fosterfamilier som vil ta imot to eller flere søsken?

– Ja, vi drar i alle fall i gang et arbeid med å rekruttere fosterfamilier. Det må absolutt være målet, at vi så langt som mulig skal få det til, svarer ordføreren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: