Nyheter

– Smart å investere i å få flere gjennom videregående opplæring

NHO-sjefen tror det er veldig smart av Drammen å tilby unge et ekstra, valgfritt skoleår før de begynner på videregående skole.

Bilde 1 av 4

– Jeg vil gjerne bidra til å gjøre dette prosjektet mer kjent. Om effekten blir som forventet håper jeg virkelig andre kommuner kommer etter og oppretter samme tilbud. Med dagens høye frafallstall i videregående opplæring, og økende mangel på kompetanse, er vi nødt til å bli flinkere til å prøve nye og alternative veier til læring, mener administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

Foran årskonferansen i NHO 9. januar ønsket hun å besøke UNG 11, som prosjektet i Drammen heter, for å lære om erfaringene så langt.

Ny tilnærming

Temaet for årets NHO-konferanse er «Verdien av arbeid», og sett i lys av hvor store verdier som går tapt – både for enkeltmennesket og samfunnet – når noen ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, tror Lund Drammen gjør lurt i å gi elevene en sjanse til.

Og hun har mange spørsmål til både elevene og prosjektleder Monica Søhus.

– Vi hadde rigget Ung 11 til å ta imot 30 deltakere, men fikk bare 10. Dette skyldes nok at vi ikke rakk å gjøre tilbudet godt nok kjent før oppstart, men uansett har det medført at vi kommer veldig tett på hver enkelt. Vi har skjønt at mange av disse ungdommene nok har gått litt under radaren på ungdomsskolen, mens de blir ekstremt synlige her. Vi har oppdaget at flere har en slags fastlåst idé om at de for eksempel ikke kan lære matte. Dermed er det opp til oss å gi dem tilbake troen på at de kan, ved å bruke andre framgangsmetoder, svarer Søhus, på Lunds spørsmål om viktigste lærdom til nå.

Hun forteller hvordan de før jul jobbet i to grupper med å bygge pepperkakehus – og hvor mange fag man kom innom ved denne aktiviteten. For eksempel praktisk anvendelse av matematikk, som nok er faget flest strever med.

Sammen med noen av deltakerne får Skogen Lund æren av å knuse nevnte pepperkakehus, slik at det blir en smakebit på alle.

Økt selvtillit

I møte med ungdommene lurer NHO-sjefen blant annet på hva de liker best med Ung 11.

Elias, Silje og Celine er enige om at den tette oppfølgingen – fra lærere som har tid til dem – gjør læringen lettere. De trekker også fram det sosiale samholdet og gode relasjoner med lærerne som elementer som gir dem økt selvtillit og ro.

– Dere baner vei for elever som kommer etter dere, ved å tørre å velge deres egen vei, roser Lund.

Hun ser ikke på behovet for et 11. skoleår som noen fallitterklæring for skolen.

– Dette er heller en anerkjennelse av at folk er forskjellige. Du kan ikke få alle til å passe inn i skolens ganske små bokser, men det behøver på ingen måte å bety at man mangler evner eller talent. Det skal bli veldig spennende å følge dette prosjektet videre, fastslår Lund.

Mer fra Dagsavisen