Nyheter

Rapporterer om mer vold mot lærere

De siste tre årene har det vært en kraftig økning i antall tilfeller av vold og trusler som registreres mot lærere i grunnskolen i Drammen.

1 av 3

I 2014 ble det registrert 67 episoder med vold og/eller trusler mot ansatte i grunnskolen i Drammen. I 2015 var det en liten nedgang til 65 tilfeller, mens det i 2016 var hele 109 tilfeller – en økning på 68 prosent i løpet av ett år.

Trolig høyere tall

Leder i Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug, mener tallet antakeligvis er en god del høyere enn hva statistikken viser.

– Vi tror det er en stor grad av underrapportering. Tallene vi har er høyst sannsynlig altfor lave. De få elevene som har store problemer med sinnemestring og mangel på impulskontroll kunne generert vesentlig høyere tall, sier Evenshaug til Dagsavisen Fremtiden.

Målrettede slag og spark

Drammen kommune har sendt Dagsavisen Fremtiden en oversikt over utviklingen når det gjelder vold og trusler om vold mot lærere i drammensskolen.

«Årsaken til flere registrerte hendelser kan i tillegg til at det faktisk er flere episoder, være økt fokus på viktigheten av å registrere hendelser», står det i oppsummeringen.

Kommunen har blant annet begynt å registrere alle slike hendelser elektronisk.

«De vanligste episodene kan kategoriseres inn i tilfeldige slag, målrettede slag og spark,» skriver kommunen.

– Flere ressurskrevende

Utdanningsforbundet er jevnlig i kontakt med mange av lærerne i Drammen, og mener å se at det har blitt litt flere av de mest ressurskrevende elevene de siste årene.

– Det er viktig for oss å legge vekt på at det slett ikke er vårt inntrykk av at det er spesielt mange voldsepisoder og trusler om vold i barneskolene i Drammen. Det gjelder få elever, men disse har igjen til dels store vansker med sinnekontroll og utagering, sier Christian Evenshaug.

Han ser på utviklingen med en viss bekymring.

– Det vi er bekymret for er at våre medlemmer melder om at det virker som om det er blitt flere elever i den gruppen som av disse grunnene krever større ressurser og tettere oppfølging. Denne spesielle gruppen barn kan ha en tendens til å være raske med å true voksne – i affekt – og slike hendelser har vi grunn til å tro ikke blir rapportert inn, sier Evenshaug, som oppfordrer lærere til å rapportere inn alle episoder, slik at man kan få tilgang på de reelle tallene.

Mest vold i barneskolen

I oversikten kommer det fram at 101 av episodene som ble registrert i grunnskolen i Drammen i 2016 skjedde i barneskolen, mens kun åtte episoder ble registrert i ungdomsskolen. Samtlige av de åtte episodene ble registrert på Marienlyst skole.

– Vi har undersøkt litt selv og tror at tallene fra ungdomsskolene er riktige. Det er ingen grunn til å tro at det er mye vold og trusler om vold på ungdomsskolene. Vi tror derimot at tallene nok egentlig er høyere på barnetrinnet. Mange av barneskolelærerne sier til oss at de ikke melder inn hendelser. Det oppleves som en tidstyv og de bruker heller tida på å løse problemet der og da, sier Evenshaug.

To skoler bidrar til økning

«Det er to skoler som står for den kraftigste oppgangen i registrerte hendelser fra barnetrinnet, de andre skolene er jevne i forhold til antall registreringer. Den ene av disse skolene rapporterer at det i all hovedsak dreier seg om hendelser rundt én elev, som er veldig utagerende og som har forsterkede tiltak rundt seg», skriver kommunen.

Og det er lyspunkter.

«Den samme skolen kan fortelle at det er null hendelser rundt denne eleven hittil i 2017 (tiltakene satt i verks fungerer!),» heter det videre i kommunens oppsummering.

På grunn av det lave antallet elever som er involvert i episodene, har kommunen av hensyn til elevene valgt å ikke gå ut med de to skolenes navn.

– Begge disse skolene har iverksatt kompensatoriske tiltak. Generelt sett vil jeg si at det foreligger flere årsaker til økningen, og at vi oppfordrer alle skoler til å følge opp Drammen kommunes rutine for håndtering av skade/ulykker. Ny rutine og ekstra oppmerksomhet rundt voldsutfordringene kan være noen aktuelle årsaksforklaringer i tillegg til særskilte elevutfordringer på enkelte skoler, sier utdanningsdirektør i Drammen kommune Jan Sivert Jøsendal.