Nyheter

Melder seg ut av Venstre

Bystyrerepolitiker Ida Marie Brown meddeler bystyret i kveld at hun ikke lenger representerer Venstre.

Brown bekrefter overfor Dagsavisen Fremtiden at hun har brutt med partiet og vil sitte som uavhengig videre i bystyret.

Årsaken skal være betydelig press i Marienlystsaken.

Bystyret har et ekstra møte i kveld og det var ved navneoppropet hun fortalte at hun ikke lenger representerer Venstre.

Brown har tidligere vært klar på at hun ikke vil støtte samarbeidspartiene i spørsmålet om å bygge blokker på området. Siden varaordfører Yousuf Gilani (V) også har offentliggjort at han vil stemme imot å sende reguleringsplan på høring i formannskapet 24. oktober, og Høyres Harald Wessel-Berg har erklært seg uenig med egen partigruppe i utbyggingsspørsmålet, er Brown på vippen dersom spørsmålet kommer opp i bystyret 31. oktober.

Allerede i februar var Brown åpen på at hun ikke var overbevist om løsningen som fremkom på skissene. Hun syntes bebyggelsen var for omfattende.

LES OGSÅ: Venstre: Venstre ikke lenger representert i Drammen bystyre

Støtter ikke planen

Etter det korte møtet som kun hadde kommunesammenslåing på sakskartet, sier Brown til Dagsavisen Fremtiden at hun meddelte sin avgjørelse til bystyregruppa i dag på epost. Så langt er det lokallaget Drammen Venstre hun har meldt seg ut av, og ikke lenger vil representere i bystyret.
Hun deltar derfor ikke på partiets gruppemøte nå i kveld.
Hvorfor melder du deg ut nå?
-    Jeg har lenge kjent en skepsis mot den utbyggingen planen legger opp til i partiet, men nå fremkommer det at flertallet i gruppa ikke ønsker å stemme imot. Jeg har hatt kritiske innlegg om saken også i forrige periode, og har ved to anledninger sagt åpent i Dagsavisen Fremtiden hva jeg tenker om saken, senest for kort tid siden, forklarer Ida Marie Brown.
Hun synes ikke det er samsvar mellom den utbyggingsgraden partiet har hatt i sitt valgprogram, og det reguleringsplanen nå åpner for.

-    Det har vært fremstilt sånn fra starten at «det kan ikke skade å sende det på høring», men det man i virkeligheten gjør er å signalisere at man vil ha planen gjennomført.  Når jeg ikke er enig det som står der, blir det feil å stille seg bak å sende det ut, sier Brown.

-    Jeg synes også det som står i samarbeidsavtalen ikke er det samme som planen viser. Så må jeg være ærlig på at jeg har vært kort tid i politikken, og har kanskje derfor ikke vært klar over hva det innebærer å sende en sak på høring – jeg har forstått det som at det bare er et ledd i en videre prosess. Nå ser jeg at det etter dette punktet kun er formelle interessenter som meddeler sine innsigelser, sier hun.

- Ultimatum

Hun beskriver at hun er blitt stilt overfor et ultimatum: Kan hun ikke representere det gruppa mener, bør hun stemme blankt eller melde seg ut og bli uavhengig.
-    Da velger jeg det siste, sier Brown.
Hvilke reaksjoner har du fått på utmeldingen?
-    Jeg har ikke fått noen direkte reaksjoner ennå, bortsett fra at gruppeleder Eidi Ann Hansen uttrykte at hun hadde håpet jeg ikke ville gjøre det. Det har vært stor utskiftning av personer internt i Drammen Venstre, men jeg trodde det var kjent at jeg var negativ til utbyggingen hele veien.

Skittentøyvask

Hvordan synes du partiet har taklet uenigheten i Marienlystsaken og situasjonen rundt Yousuf Gilanis tilbakekomst?
-    Jeg synes det har vært mye skittentøyvask i mediene. Det har vært veldig steile fronter, og jeg jobber best hvis man klarer å være venner og snakke sammen på en ryddig måte. Jeg har ikke syntes det var holdbart å jobbe politisk i det klimaet som har vært. Jeg har også opplevd en periode at det også har vært splittelse mellom styret og bystyregruppa, sier Brown og utdyper:
-    Enkeltpersoner har gått ut og uttalt seg om saker som ikke er diskutert politisk. Og man må lese i media hva partiet mener. Det er ugreit, mener Brown.

Som uavhengig representant vil hun møte i bystyret 31. oktober og stemme etter egen overbevisning.
Vil du støtte opposisjonen i deres interpellasjon om å si opp avtalen med Ticon?
-    Jeg skal lese den nærmere før jeg svarer.  Men jeg regner ikke med at jeg vil være veldig positiv til at avtalen blir stående.
   Hvordan føler du det nå i kveld?
-    For å være ærlig som en lettelse å ikke være så låst i det politiske systemet. Mange andre har bedre innsikt i prosesser, vet når man kan forvente at avgjørelser skal tas, og hvor langt frem føringer som legges gjelder. Det har ikke vært så lett å få full oversikt, sier Brown.

Takkepostkort fra ukjente

Hun sier hun hittil har forholdt seg til at politikerne i Venstre tidligere har vært fristilt i enkeltsaker der det er sterke meninger.
Er det ikke slik lenger?
-    Det er så langt fremstilt som at denne saken ikke låser, men plutselig gjør den det allikevel. Dette forslaget er såpass langt unna det vi snakket om før valget, og det at slik jeg oppfatter det er det bred enighet om at vi ikke ønsker det som foreligger nå – og da mener jeg det er unødvendig å vente til etter en høring.
Har Venstre blitt presset av andre partier i denne saken?
-    Jeg har ikke sittet som gruppeleder, så jeg kan ikke uttale meg sikkert, men jeg vil anta det ikke er spesielt populært. Men jeg må også si at etter utspillet mitt har jeg fått flere takkemeldinger, både muntlig og skriftlig, til og med på postkort fra ukjent i postkassa mi. Så viktig er saken for folk, og det gjør inntrykk. Den har tydeligvis truffet noe i befolkningen, sier Ida Marie Brown.

- Har selv bundet partiet

Gruppeleder i Venstre, Eidi Ann Hansen, viser til at partiet ved Yousuf Gilani og Ida Marie Brown har inngått samarbeidsavtalen, som blant annet inneholder ordlyden: "Endelig beslutning treffes etter gjennomført reguleringsplan-prosess".
-    Venstre skal være en forutsigbar og troverdig samarbeidspartner. Det er derfor uheldig at de to representantene nå så tydelig synliggjør at de vil bryte avtalen. Vi forventer at representantene våre stemmer i henhold til de avtaler vi har inngått.
-    Vi tar i til etterretning at hun føler seg bundet, men vil presisere at det er hun som har bundet partiet, sier gruppelederen til Dagsavisen Fremtiden mandag kveld.

Støtter flertallet i Venstres bystyregruppe og styre reguleringsplanen slik den foreligger?
- Nei, denne planen som den foreligger er for massiv, mener gruppa og styret.

Hvorfor er det viktig for Venstre å få den ut på høring?

- Det er viktig fordi vi har inngått en avtale om å sende denne på høring. Denne avtalen ga Venstre formannskapsplassen og varaordførervervet, sier gruppeleder Eidi Ann Hansen (V).

Saken er oppdatert.

Nyeste fra Dagsavisen.no: