Nyheter

Strategisk hjemreise

– Over halvparten av norske virksomheter har ikke definert sine konkurransefortrinn, sier Arne Harket, som hjelper selskapene med nettopp dette.

Hvem: Arne Harket (52)

Hva: Founder i Strategic Consulting Group.

Hvorfor: Holder foredrag på Rekord Bar onsdag morgen, invitert av Næringsforeningen i Drammensregionen

Du skal snakke om strategi – kan du fortelle litt om hva det innebærer?

– Vi har fokus på såkalt forretningsstrategi. Vårt selskap har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med å definere sitt konkurransefortrinn, og de som får til det, blir oftere mer lønnsomme enn gjennomsnittet av konkurrentene. Vår erfaring er at veldig mange virksomheter går glipp av lønnsomhet, nettopp fordi de ikke tydelig har definert sine konkurransefortrinn.

Hvordan er ledere og bedrifter i Buskerud mht. strategi, har dere noe tall undersøkelser som gir svar på dette?

– Mange virksomheter i Buskerudregionen vil kunne ha klare fordeler i å definere sine konkurransefortrinn – vi ser at Buskerud ligger litt under landsgjennomsnittet. Det betyr at det er fylker som både ligger over og under dem på målingen.

Analyseselskapet Sentio Reseach har på deres oppdrag spurt 600 ledere i næringslivet om de har definert virksomhetens konkurransefortrinn, kan du utdype dette, og hva var svarene dere fikk?

– Undersøkelsen viste endel spennende funn. Over halvparten av norske virksomheter har ikke definert sine konkurransefortrinn. I tillegg ser vi at virksomheter i Oslo, i større grad enn virksomheter i landet forøvrig, har definert sine konkurransefortrinn. Videre viste tallene at store virksomheter i Norge, som har over 100 millioner i omsetning, i større grad har definert sine konkurransefortrinn enn øvrige virksomheter. Samtidig er det også de store virksomhetene som oftest sier at det er krevende å få ansatte til å forstå fortrinnene som en slik definering gir.

Du etablerte Strategic Consulting Group dette året, kan du fortelle litt om selskapet og om din bakgrunn?

– Jeg har vært privilegert i min karriere og hatt gleden av å sitte i ulike konsern- og ledergrupper. Jeg har også hatt gleden av å jobbe i et internasjonalt konsulentselskap i mange år, med hovedsete i København. Strategic Consulting Group etablerte jeg fordi det var en åpning i markedet for et konsulentselskap som har spesialisert seg på å definere og tydeliggjøre virksomheters konkurransefortrinn. Det er mange konsulentselskaper som jobber med det vi kaller operasjonell strategi, men færre som jobber med konkurransefortrinn.

Du er utflyttet drammenser, hva synes du om byen slik den fremstår etter at du flytta til Asker?

– Jeg har alltid hatt et godt forhold til Drammen, også under oppveksten på 70- og 80-tallet. Og oppblomstringen som har skjedd de siste tiårene er rett og slett imponerende!

Hvilken bok har betydd mest for deg

– W. Sommerset Maugham, Livets lenker 1 og 2.

Hva gjør deg lykkelig

– Mye! Å gjøre hyggelige ting med dem som står meg nær. Og å hjelpe våre kunder og se at de lykkes.

Hvem er din barndomshelt?

– Peter Lorimer, angriper på Leeds United på 70-tallet. I min omgangskrets gikk det rykter om at han skjøt så hardt at han hadde skutt en tverrligger i to. Husker jeg var imponert da jeg hørte det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er langt fra perfekt og har flere mangler, men jeg går ikke og tenker så mye på dem. Jeg tror det er viktig å jobbe så godt man kan ut ifra de ressursene man har. Så må man være lydhør å forsøke å utvikle seg selv på en god måte.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Graver jeg litt dypere i lommen når jeg velger en god fransk rødvin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Alt som handler om demokrati og rettferdighet og mot bruk av plast. Det er ille hvordan plast er med på å forurense både på land og i vann.

Er det noe du angrer på?

– Egentlig ikke.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Bill Clinton, da skulle han fortalt meg hvor han fikk sine fantastiske talegaver fra.