Nyheter

Vil bruke vetoretten

Ap blir kritisert for sine vage formuleringer angående jernbanereformen. Nå åpner Martin Kolberg for å nedlegge veto.

Bilde 1 av 2

– Vil Kolberg la anbud og oppsplitting gå sin gang, og bare konstatere at; «sjøl om vi ville det annerledes – så er vi dessverre bundet opp av EU»? Og dermed har han reversert «så mye som mulig», spør Olaf Gjedrem, fungerende leder i Nei til EU.

Heller ikke han er imponert over hvordan Ap har taklet den pågående jernbanereformen.

I onsdagens avis måtte Arbeiderpartiet takle hard kritikk fra noen av sine gamle kjernevelgere i NSB.

Atle Myhren i Lokomotivmannsforbundet, og verneombud for lokførerne i Drammen, fortalte at mange nå vil stemme Senterpartiet, siden verken Jonas Gahr Støre eller Hadia Tajik har lovet full reversering av jernbanereformen – om de kommer til makten etter valget.

Så grep Martin Kolberg inn, og sa at Ap vil reversere reformen så mye som mulig.

Les også:  Ap-folk i NSB går til Sp

Lar seg gjøre

– «Så mye som mulig» er ikke noe klart svar. Dersom EUs Jernbanepakke 4 innføres i Norge er det verken mulig å stanse anbud eller samle NSB igjen, påpeker Nei til EU-lederen.

Han minner om at regjeringen ikke har rukket å sette i verk anbudsutsettingen av toglinjer – slik at dette lar seg stanse uten kostnader for staten.

– Omgjøringen av NSB til et bemanningsselskap, ribbet for tog og alle verdier, er et politisk vedtak som kan endres med et nytt vedtak. Splitting av togdrift og skinner er også et politisk vedtak som kan endres. Kolberg viser selv til Tyskland og Frankrike som land der man lykkes med jernbanedriften, fordi alt fortsatt er samlet i statlige, helhetlige selskap. Og de er medlemmer av EU, konstaterer Gjedrem.

Han ønsker nå svar på om Kolberg faktisk mener at Jernbaneforbundet, Lokmannsforbundet og LO-kongressen har misforstått – når de krever veto mot EUs jernbanepakke.

Ikke utydelig

– Jeg står fullt og helt ved at vi skal reversere alt vi klarer å reversere. Hvis det framtidige EU-direktivet, som foreløpig kalles Jernbanepakke 4, skulle stå i veien for dette – ja, da mener jeg vi må nedlegge veto mot det, sier Martin Kolberg til Dagsavisen Fremtiden.

Er det du eller Arbeiderpartiet som snakker nå Kolberg?

– Dette mener jeg, fastslår Kolberg, som synes Gjedrems spørsmål er høyst legitimt.

Men hva tenker du om at gamle Ap-velgere i NSB nå går til Sp?

– Jeg stiller meg litt uforstående. Jeg synes Jonas har vært tydelig på at vi vil reversere jernbanereformen.

Han ser dermed helt bort ifra at Gahr Støre i debatt med Erna Solberg har sagt at reverseringsordet ikke finnes i hans vokabular. Nå skal det være sagt at han fulgte opp med å si: «Når jeg blir statsminister skal jeg se på status for de reformene du har satt i gang, og så skal vi sørge for at vi tar bort det som er tullete».

– Jeg håper i hvert fall de jernbaneansatte, som har vært en av Aps bærebjelker, tar det jeg nå har sagt med i beregningen, sier Martin Kolberg.

Mer fra Dagsavisen