Nyheter

Høie grep inn

Nytt håp for Blå Kors Borgestadklinikken i Drammen når helseministeren krever at Helse Sør-Øst utvider anbud for å sikre dagens nivå for avrusning, pårørendebehandling og utredning.

Bilde 1 av 2

– Jeg opplevde at de fem delinnkjøpene som ligger inne i anbudet fra Helse Sør-Øst ikke var godt nok til å sikre kapasiteten innenfor utredning, avrusnings- og abstinensbehandling, hjelp til pårørende og behandling av gravide rusavhengige, sier Bent Høie (H) til Dagsavisen Fremtiden, få timer etter møtet med Helse Sør-Øst (HSØ).

Han ba derfor helseforetaket om å utvide anskaffelsen med et tilleggsanbud for innkjøp av fire til seks plasser for tvangsinnlagte, gravide rusmisbrukere.

Høie presiserte også at kapasiteten skal videreføres på dagens nivå både når det gjelder avrusning, pårørendebehandling og utredning, og at dette må sikres når det kommer til valg av tjenesteleverandør.

– Jeg er opptatt av at nettopp slike behandlingsplasser som man har i Drammen i dag skal bevares. Men hvorvidt dette tilbudet opprettholdes akkurat i Drammen, eller et annet sted i regionen, er opp til den som vinner anbudet, forklarer Bent Høie.

Blå Kors Borgestadklinikken, som driver de ti avrusningsplassene for alkohol- og medikamentavhengige på Bragernes – og inntil nylig ti plasser i Skien, sa opp avtalen med Helse Sør-Øst i fjor. De mente de økonomiske rammene var for dårlige til at de kunne fortsette driften. I Skien er allerede avrusningsplassene overført til Sykehuset Telemark.

Høie kan dog ikke svare på om rammene vil øke. Det er opp til HSØ.

– Vi tok tak i denne saken av to årsaker. For det første gjaldt det opprettholdelse av tilbudet. For det andre er vår regjering opptatt av økt bruk av privat, ideell kapasitet. Vi ønsker ikke å flytte disse oppgavene over til det offentlige, fastslår helseminister Høie.

Så gjenstår det å se hvor fort HSØ får tilpasset anskaffelsen. Anbudsfristen går ut om en uke.

Kan redde tilbudet

I torsdagsavisen fortalte Ragnhild Myrholt og Elisabeth Holmen Winsnes (bildet), ved Blå Kors Borgestadklinikken på Bragernes, om hvor redde de var for at pasientene deres, som lider av alkohol- og medikamentavhengighet, ikke lenger skulle få noe fullgodt avrusningstilbud.
Etter Høies inngripen fredag, så det lysere ut.
– Vi ser absolutt muligheten for å vinne anbudet nå som anbudsgrunnlaget endres, slik at vi kan beholde avrusningsplassene i Drammen, sier Janka Holstad, divisjonsdirektør i Blå Kors.
Hun er imidlertid spent på hvordan Helse Sør-Øst nå vil utforme anskaffelsene, og hvorvidt de vil styrke de økonomiske rammene.
– De ti plassene som er opprettet ved Sykehuset Telemark skal forbli der, men jeg forutsetter uansett at det følger midler med – når man skal opprettholde så spesialiserte tjenester som vi leverer, sier Holstad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: