Nyheter

Gir ikke opp

Havnearbeiderne mener politikerne må endre loven etter at de tapte striden mot danske Holship i Høyesterett.

Bilde 1 av 2

Selskapet utfordret monopol på lasting og lossing ved norske havner og krevde rett til å bruke egne medarbeidere.

Det vakte kraftige reaksjoner hos Norsk Transportarbeiderforbund. Selskapet ble møtt med boikott i Drammen havn, samt sympatistreik blant havnearbeidere i Tromsø. Konflikten har vart i tre år.

Spørsmålet som lå på Høyesteretts bord, var om Transportarbeiderforbundet kan innføre en boikott for å presse fram en tariffavtale som gir organiserte arbeidere fortrinnsrett.

Det kan de ikke, avgjorde Høyesterett fredag, og fastslo at boikotten er ulovlig. Med ti dommere mot sju, mente retten at et slikt virkemiddel strider med etableringsretten etter EØS-avtalen.

– Ikke vekt på sikkerhet

Havnearbeiderne i Drammen Havn losset en bilbåt da dommen ble forkynt, og fulgte opplesningen via strømming.

– Vi ble skuffet, alle mann. Høyesterett ser ut til å ha lagt all vekt på EØS, og ikke på sikkerhet i havnene, sier tillitsvalgt Tommy Mangrud til Dagsavisen Fremtiden.

Nå forbereder de seg på at Holship vil etablere seg på kaiområdet med egne folk.

– Så venter vi at de andre kommer til å følge etter, sier han.

Etter at havnestyret vedtok å legge ned ordningen med et felles administrasjonskontor har arbeiderne tariffavtale med hvert enkelt selskap.

Hvordan er det å gå inn i jula med en usikker framtid?

– Det er ikke noe gøy. Allerede før dommen har folk startet å se seg om etter andre jobber – særlig de vi leier inn, sier Tommy Mangrud.

– Løsarbeidersamfunn

– Vi er fryktelig skuffet. Dette kan medføre at vi går tilbake til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping ved norske havner, sier leder Lars M. Johnsen i Transportarbeiderforbundet til NTB.

Forbundet vil ikke gi opp kampen. Med bistand fra LO har de allerede startet arbeidet med å vurdere hvilke spor de kan følge videre.

Johnsen mener regjering og storting må endre loven i lys av dommen. Han viser til at Norge har forpliktelser overfor havnearbeiderne gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

– Den forpliktelsen ligger på staten. Når den ikke kan ivaretas gjennom en tariffavtale, må det forankres på en annen måte, for eksempel ved å endre lov eller forskrift, sier han.

Transportarbeiderforbundet vurderer også å ta videre rettslige skritt internasjonalt. Enten ved å gå til EFTAs overvåkingsorgan ESA eller til Menneskerettighetsdomstolen.

Ringvirkninger

Saken ble håndtert av Høyesterett i plenum fordi det dreide seg om hvorvidt EØS-reglene måtte vike for Grunnlovens paragraf om organisasjonsrett.

Dommen vil derfor ha ringvirkninger for alle havner i Norge som drives etter samme lovverk. Flertallet i Høyesterett kom til at selv om boikottens overordnede mål er å ivareta arbeidstakernes interesser, er det primære formålet å hindre Holship å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet i Drammen.

Holship sier via sin advokat Nicolay Skarning at de er lettet over avgjørelsen.

– Resultatet vil gi oss åpne, gode og effektive havner, hvor blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fortsatt vil ha en sentral rolle, sier han. Selskapet har fått støtte fra Bedriftsforbundet, som kaller dommen en stor seier.

– Nå er det slutt på havnemonopolet og starten på mer effektive norske havner, sier administrerende direktør Olaf Thommessen.

Dette kan medføre at vi går tilbake til løsarbeidersamfunnet.