Nyheter

Cukurkaya melder seg ut av Arbeiderpartiet

Av: Kenneth Lia Solberg

Havva Cukurkaya melder seg ut av Drammen Arbeiderparti. Bakgrunnen er konflikt med partiets ledelse om uttalelser hun har kommet med om boikott av avisa Drammens Tidende.

Cukurkaya har følgende begrunnelser for å melde seg ut av partiet:

«For det første har jeg ikke fått den friheten og den muligheten jeg trenger for å fronte mine hjertesaker. For det andre misliker jeg en organisasjonskultur der mitt parti og mine partifeller angriper meg i mediene gjennom å tillegge meg meninger jeg ikke har, aldri har hatt og som står helt fjernt fra alt det jeg står for. For det tredje er jeg av den oppfatning at slike saker bør behandles internt i partiet, og ikke offentlig i mediene, uten mulighet for den anklagede til å forsvare seg. For det fjerde er jeg blitt behandlet på en slik måte at jeg ikke har tillit til Drammen Arbeiderparti, og uten gjensidig tillit er det umulig å fortsette,» skriver hun i en pressemelding.

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med Cukurkaya, men hun skriver at hun ikke vil kommentere saken utover det som står i pressemeldingen.

Hele pressemeldingen:

Jeg melder meg med dette ut av Arbeiderpartiet, og vil derfor i fortsettelse møte som uavhengig representant i Drammen bystyre.

Jeg gjør samtidig oppmerksom på at dette ikke skyldes bare den såkalte boikottsaken som har vært mye omtalt i mediene og som også har ført til at jeg er innkalt til et ekstraordinært styremøte i Drammen Arbeiderparti i dag, torsdag. Den saken er for meg et tilbakelagt kapittel.
Jeg har hatt et møte med politisk redaktør Karianne Braathen i DT der vi har skværet opp. Jeg har skrevet og kommer fortsatt til å skrive innlegg i DT, og denne begrunnelsen for min utmeldelse kommer til å bli sendt DT på lik linje med øvrige lokale medier. Jeg har alltid hatt og kommer fortsatt til å ha, et profesjonelt forhold til alle byens medier. Jeg har med andre ord ikke ment å boikotte Drammens Tidende, og kommer heller ikke til å gjøre det.
Når jeg i et øyeblikks frustrasjon over DTs manglende dekning av en sak som angår mange i byen, oppfordret til boikott, så var ikke det godt gjennomtenkt. Og som det fremgår ovenfor, så mente jeg det heller ikke bokstavelig. Men når Drammen Arbeiderparti, ut fra en setning på Facebook hevder at jeg er mot pressefrihet, og krever beklagelse, føler jeg det urettferdig. Da justisminister Anders Anundsen oppfordret til boikott av lokalavisa Tønsbergs Blad, var det da ingen som antydet at han var mot ytrings- eller pressefrihet? Jeg hørte heller ikke slike beskyldninger da Arbeiderpartiets ordførerkandidat Iver Hammeren i Ringebu boikottet lokalavisa Glåmdalen. Og det er ingen som har beskyldt Trondheim Arbeiderparti for å være mot internasjonal handel fordi de vil boikotte israelske varer?

Når jeg nå melder meg ut av Arbeiderpartiet, så skyldes det derfor fire forhold. For det første har jeg ikke fått den friheten og den muligheten jeg trenger for å fronte mine hjertesaker. For det annet misliker jeg en organisasjonskultur der mitt parti og mine partifeller angriper meg i mediene gjennom å tillegge meg meninger jeg ikke har, aldri har hatt og som står helt fjernt fra alt det jeg står for. For det tredje er jeg av den oppfatning at slike saker bør behandles internt i partiet, og ikke offentlig i mediene, uten mulighet for den anklagede til å forsvare seg. For det fjerde er jeg blitt behandlet på en slik måte at jeg ikke har tillit til Drammen Arbeiderparti, og uten gjensidig tillit er det umulig å fortsette.

Men i fortsettelsen kommer jeg til å kjempe for alle de sakene jeg ble valgt på. Jeg skal fortsatt være en glødende drammenspatriot og uredd talskvinne for byens innvandrerkvinner og andre minoriteter. Som datter av en av de første norsk-tyrkiske innvandrerne som kom hit til byen, er jeg en forkjemper for mangfold og det flerkulturelle Drammen. Den kampen skal fortsatt kjempes, men nå som uavhengig representant. Derfor kommer jeg heller ikke til å møte i dagens styremøte i Drammen Ap.

Tiden hittil som politiker i Drammen har gitt meg mye som menneske. Det har vært en lærerik prosess som jeg ser fram til å fortsette med som uavhengig representant i bystyret. Drammen har mange viktige saker jeg ønsker å jobbe videre med. Jeg håper derfor vi kan legge denne saken bak oss og heller jobbe sammen, alle partier mot et bedre Drammen.

Mvh
Havva Cukurkaya

Nyeste fra Dagsavisen.no: