Nyheter

Omstilling for økt livsglede

Uten å øke utgiftene eller bemanningen, har Hamborgstrøm bo- og servicesenter gitt beboerne mulighet til å ta opp gamle hobbyer.

– Vi har ryddet i eget hjem, forteller avdelingsleder ved Hamborstrøm bo- og servicesenter, Frøydis Høyem.

I går ble sykehjemmet i Drammen overrakt diplomet som beviser at de er et såkalt sertifisert Livsgledesykehjem. Den ideelle stiftelsen Livsglede for Eldre står bak sertifiseringen. For å få en slik sertifisering er det ni kriterier som må være på plass. Blant annet skal beboerne ha frisk luft, og omgang med barn og dyr.

Aktivitet satt i system

– På en måte er dette prosjektet en slags holdningskampanje som fokuserer på trivselen til pasientene. Hver av dem har blitt intervjuet av en syke- eller hjelpepleier, og skrevet sin livshistorie. Vi har prøvd å få til å gjenoppta noen av interessene fra tidligere i livet, forteller Høyem.

– Hvordan fungerer det i praksis? Har dere ikke drevet med aktiviteter tidligere også?

– Jo, men Livsgledeprosjektet handler om å sette det i system. Nå har hver beboer en slags personlig timeplan, i tillegg til at vi har fellesaktiviteter. Forskjellen ligger altså i at vi har systemer og rapportering, i tillegg til det individuelle fokuset, sier avdelingslederen.

Hamborgstrøm er det første sykehjemmet i Drammen, Buskerud og på Østlandet som får Livsgledesertifiseringen, men flere i fylket er underveis i prosessen. For Hamborgstrøm tok det omtrent et år på å bli sertifisert.

– Vi fikk sertifiseringen i juni. Det føltes litt som å gå opp til eksamen, sier Høyem.

Det kan høres rart ut at et sykehjem kan legge til rette for økt livsglede uten å øke bemanningen eller ressursene.

– Det handler om å se løsningene. Det er mye som er mulig innenfor de samme rammene, og hele avdelingen har jobbet med å prioritere oppgavene annerledes. De ansatte sier at de opplever hverdagen som mer meningsfylt, forteller Høyem.

– Storslått

Sidsel Ulriksen er pårørende til beboer Birger Pedersen (98), som har bodd på Hamborgstrøm i halvannet år. Hun er over seg av begeistring for prosjektet på sykehjemmet.

– Onkelen min forteller hver dag om hvor fint han har det her. De ansatte her fortjener umåtelig med skryt, sier hun.

På tross av at han nå sitter i rullestol og ikke kan danse lengre, har Birger Pedersen fått mulighet til å utøve sin andre store interesse – musikk.

– Jeg er glad i all musikk, alt fra moderne til klassisk, forteller 98-åringen. Det er storslått å få bo her, sier han.

Niesen forteller om de musikalske planene framover, som blant annet innebærer konsert med jazzbandet Royal Garden.

Studenter

I tillegg til politikere fra Drammen kommune kastet operasanger Emil Solli-Tangen glans over overrekkelsen. Det gjorde også førsteårsstudenter fra sykepleierutdanningen i Drammen. Studenten Alexandra Van Eck var altså i sin første praksis på Hamborstrøm denne dagen.

– Det virker som et godt tiltak. Jeg synes det er veldig hyggelig å være her, sier hun.

– Setter egentlig bare det lovpålagte i system

Livsglede vil ta hele kommunen i bruk for høyere livskvalitet.

– Det er jo allerede lovpålagt for sykehjemmene å aktivisere pasientene, men vi hjelper dem med å sette det i system, sier Silje Solbakken, leder for frivillighet og utdanning i stiftelsen Livsglede for Eldre.

En lang prosess

Når et sykehjem ønsker å satse på livsglede, bidrar stiftelsen til å innlemme rapporterings- og dokumentasjonssystemer. Prosessen fra prosjektets start til man har sertifiseringen tar omtrent halvannet år. Deretter følges sykehjemmene opp for eventuell resertifisering året etter.

– Vi er opptatte av å fremsnakke alt det gode som skjer i eldreomsorgen, og ikke fokusere på det negative. Vi prøver å legge til rette innenfor de rammene som finnes, sier Solbakken.

Hele kommunen skal med

En av metodene til prosjektet er å ta institusjonene for alle aldersgrupper i bruk.

– Drammen har jo både skoler, barnehager, høgskole og videregående skole. Vi ønsker mer interaksjon. For eksempel er det drøssevis av aktiviteter som barn i barnehagen kan gjøre sammen med de eldre. Da fanges det lille «besteforeldre-øyeblikket». Det er ikke noen grunn til at institusjonene skal være hver for seg hele tida, mener Solbakken.

Mer fra Dagsavisen