Nyheter

Frir like fullt til Buskerud

Buskerud sa klart nei til regionsamarbeid med Telemark og Vestfold, men det forhindrer ikke sistnevnte i å mene denne konstellasjonen fortsatt er den beste.

1 av 3

– Føringene går ut på at offentlige oppgaver vil bli overført fra statlig til regionalt nivå – når vi har dannet større regioner. Viken, det vil si Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold, får et folketallet på 1,4 millioner. Det blir en stemme å regne med, selv om området uansett vil bli preget av Oslo. BTV (Buskerud, Vestfold og Telemark), som frivillig alternativ, er dødt. Det har Buskerud gjort klart, fastslo Høyres Andreas Reitan, under dagens fylkestingsmøte i Vestfold.

Han påpekte at en region med kun Vestfold og Telemark bare ville få rundt 400.000 innbyggere, og dermed uansett bli mindre enn mange av dagens fylker.

Likevel stemte til slutt bare de 13 folkevalgte fra Høyre for rådmannens innstilling – om å gå videre med forhandlingene med Viken.

Går for BTV

Dagens avstemming i fylkestinget i Vestfold ble en tung øvelse. Etter mange innledende innlegg og replikker, trakk partienes gruppemøter ut.

Frp kom tilbake med et forslag de håpet de fleste kunne enes om.

– Vi satser på BTV, men synes ikke det gir noe godt signal at Vestfold blir den som avslutter dialogen med Viken-samarbeidet. Dermed foreslår vi sekundært; å fortsette samtalene med Østfold, Akershus og Buskerud også. Så får vi heller komme tilbake til et endelig vedtak i desember, sa Frode Hestnes (Frp).

Dette forslaget fikk til syvende og sist størst tilslutning, med 20 stemmer mot 18 til Arbeiderpartiets forslag, om bare å satse på BTV – uten noe mer om og men.

Slipper å si nei

– Dette med å fortsette samtalene med Viken også er en ren akademisk øvelse. Vi fikk nærmest et ultimatum fra Viken i Holmsbu, om å bli med i samarbeidet nå – eller bli droppet. Dette betyr bare at vi som fylke slipper å si nei, sier en strålende fornøyd Arve Høiberg (Ap) til Dagsavisen Fremtiden.

Etter at Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane natt til i dag vedtok å jobbe for en gedigen vestlandsregion, med 1,2 millioner innbyggere, er han enda mer sikker på at Stortinget snart vil måtte komme med nærmere instrukser.

– Vestfold er bedt om å gjøre et valg og det har vi nå gjort. Det beste for vår region er og blir et samarbeid med Telemark og Buskerud, fastslo Høiberg.

Ingen bordplass

I en pressemelding sier fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg i ettermiddag følgende:

«– Etter dagens vedtak i Vestfold fylkesting ser vi det ikke som naturlig at Vestfold deltar ved forhandlingsbordet i den kommende prosessen med Akershus og Østfold».