Nyheter

Øijord får behandle korrupsjonssaken

Først ble Petter Øijord (MDG) kjent inhabil i all behandling av korrupsjonssaken. I går ombestemte kontrollutvalget seg og mente han likevel er habil.

Bakgrunnen for at kontrollutvalget mente Øijord var inhabil, var blant annet uttalelser han ga til Dagsavisen Fremtiden før utvalgets møte 28. januar om korrupsjonssaken i Drammen kommune:

– Vi kan ikke bare konsentrere oss om ett råttent egg. Vi må være sikre på at hvert eneste egg i kurven er friskt. Noe annet har vi ikke råd til, nå sitter mistilliten i veggene, sa Øijord blant annet.

Leder i kontrollutvalget, Eivind Knudsen (Ap), mente Øijords uttalelser kunne gi inntrykk av at han ikke hadde tillit til byggesaksavdelingen, og at dette kunne svekke innbyggernes tillit til utvalget. Selv om Øijord forsøkte å oppklare hva han egentlig hadde ment i møtet, fant kontrollutvalget han inhabil mot én stemme. Bare Frps Ole Hovengen mente Øijord kunne være med på behandlingen av korrupsjonssaken.

Vara ba om ny habilitetsvurdering

I går var det igjen møte i kontrollutvalget. Håkon H. Solberg (MDG) møtte som vara for Øijord og fremmet forslag om at partifellens habilitet skulle vurderes på nytt. Dette skjedde etter at kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad hadde utdypet uttalelser hun kom med om Øijord i det forrige møtet.
Da Skramstad ble bedt om å komme med et juridisk råd, sa hun:
Den samme ytringen ble fremmet i forrige møte. Hans redegjørelse sa ingenting om han selv har vært involvert i byggesaker som ikke har vært A4-saker. Min mening er at de ytringene som er kommet, og med den kjennskapen som byggesaksavdelingen har til Øijord, gjør at han ikke er habil i denne saken.

Har byggesak som blir fulgt opp

I går gjentok kommuneadvokaten at hun mente Øijord var inhabil, men at det ikke var meningen å så tvil om hans redelighet i byggesaker.

– Det jeg mente å si er at mange byggesaker er enkle og uproblematiske. Andre har interessekonflikter og mer utfordrende skjønnsutøvelse. Det var det jeg mente med «ikke A4-saker», sa hun til kontrollutvalget.

Da Skramstad ble bedt om å utdype hva hun mente med at Øijord var involvert i en byggesak som ikke var A4, sa hun:

– Øijord og kona er tiltakshavere i en byggesak hvor det er gjort krav om ulovlighetsoppfølging. Den er det ikke konkludert i.

Usikre etter redegjørelse

Utvalgsleder Eivind Knudsen var ikke lysten på å omgjøre vurderingen av Øijord som inhabil:

– Jeg vil ikke at det i ettertid skal stilles spørsmål ved hvorfor vi gjorde som vi gjorde. Derfor mener jeg vi fortsatt bør gå for at Petter er inhabil, sa han i møtet.

Einar Skalstad (KrF), som møtte som vara, sa at han ikke mente Øijord var inhabil basert på hans uttalelser til pressen. At Øijord var involvert i en byggesak, gjorde Skalstad mer i tvil:

– Kanskje har han hatt uheldige erfaringer med byggesaksavdelingen. Etter det jeg har hørt i dag, er jeg mer i tvil, sa han.

– Innbyggerne i Drammen ser på han som ærlig

Ole Hovengen (Frp) mente at det ville virke mer negativt inn på innbyggernes tillit til kontrollutvalget å holde fast på at Øijord var inhabil:

– Jeg tror flere innbyggere i Drammen ser på han som ærlig, og at han vil at hver stein skal snus for å komme til bunns i saken. Jeg tror det er mye mer skadelig for kommunens omdømme om folk ser på det som at han sjaltes ut fordi han har vist et engasjement i denne saken, sa Hovengen.

Også Rune Håndlykken (V), som tidligere hadde stemt for at Øijord var inhabil, var igjen usikker. Han oppfordret kontrollutvalget til å se helt bort fra Øijords byggesak.

– Det skal ikke mer til enn at man har dårlige naboer som klager. Dette går på helheten i tilliten til at vi er objektive og uavhengige. Det er en type habilitet jeg synes det er vanskelig å forholde seg til, sa Håndlykken.

– Bør ikke tas opp igjen

Under avstemmingen kom kontrollutvalget til at Øijord likevel er habil til å behandle korrupsjonssaken. I tillegg til Solberg og Hovengen, stemte også Håndlykken og Skalstad for at Øijord er habil. Knudsen, Haldis Sofie Garnås (SV) og Gerd Aashild Sauar (Sp) stemte for fortsatt inhabilitet.

– Da får Petter delta i all behandling av den videre granskningen. Jeg vil anbefale utvalget sterkt at dette ikke tas opp til vurdering når sammensetningen av utvalget er annerledes. Det vil være veldig uheldig, konkluderte Knudsen.