Nyheter

Kommuneadvokaten inn på teppet

Kommuneadvokaten avviser at hun har sådd tvil om Petter Øijords redelighet i byggesaker.

I forrige møte i kontrollutvalget ble Petter Øijord (MDG) kjent inhabil i behandlingen av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Utvalget fattet vedtaket etter å ha fått råd fra kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad.

Hun sa blant annet at Øijord har vært involvert i «byggesaker som ikke har vært A4-saker». Tirsdag kveld var kommuneadvokaten innkalt til kontrollutvalget for å redegjøre nærmere for hva hun mente med uttalelsen.

– Det jeg mente å si er at mange byggesaker er enkle og uproblematiske. Andre har interessekonflikter og mer utfordrende skjønnsutøvelse. Det var det jeg mente med «ikke A4-saker», sa hun til kontrollutvalget.

– Sådde tvil

Håkon H. Solberg (MDG) møtte som vara for Øijord. Han ba kommuneadvokaten om å utdype hva hun mente med at Øijord var involvert i en byggesak som ikke var A4.

– Øijord og kona er tiltakshavere i en byggesak hvor det er gjort krav om ulovlighetsoppfølging, opplyste Skramstad.

Hun understreket at det ikke er konkludert med at Øijord har gjort noe ulovlig. Kommuneadvokaten avviste også at hun i det forrige møtet hadde ment å så tvil om hans redelighet.

– Jeg sådde ikke tvil om hans redelighet. Jeg ga kontrollutvalget mitt råd, dere fattet et vedtak, sa Skramstad.

Det fikk utvalgsmedlem Haldis Sofie Garnås (SV) til å reagere:

– Jeg fikk inntrykk av at du sådde tvil om Øijords redelighet, jeg var i tvil etter det møtet. Jeg forventer faktisk at kommuneadvokaten ikke sår tvil om redeligheten til medlemmene.

– Jeg uttalte meg om hvordan jeg så hans uttalelser i media og den pågående byggesaken hans, svarte Skramstad.

– For sen renvaskelse

Frps Ole Hovengen mente at kommuneadvokatens renvaskelse kom et møte for sent. Han ble selv kjent inhabil av kontrollutvalget i deler av behandlingen av korrupsjonssaken siden hans svigerfar var en av varslerne da kommunerevisjonen så på saken i 2013.

– Jeg kommer ikke til å be om råd fra deg igjen, sa Hovengen henvendt til Skramstad.

Han stilte også spørsmål ved at hun – mens han var sendt på gangen mens kontrollutvalget vurderte hans habilitet – hadde nevnt hans kone. Hilde Hovengen satt i kontrollutvalget i forrige periode, og kommuneadvokaten viste til at hennes habilitet ikke hadde blitt vurdert i 2013.

– Det står jeg ved. En av varslerne var din kones far, din svigerfar. Jeg ser ikke ut fra referatene at det ble foretatt en habilitetsvurdering den gangen, svarte Skramstad.