Nyheter

Vil ha full utlufting

Nestlederen i kontrollutvalget mener hele byggesaksavdelingen må granskes for korrupsjon.

1 av 2

I går kveld opplyste den korrupsjonssiktede saksbehandlerens advokat at kvinnen innrømmer at regler og forskrifter ble brutt. Det melder NTB. Kvinnen vil imidlertid overlate til politiet å avgjøre om regelbruddene er straffbare.

Ekstraordinært møte

– Hvis man har 24 egg i kurven. og ved en tilfeldighet finner ut at ett er råttent, kan man ikke gi blaffen i å undersøke de andre eggene, sier nestleder i kontrollutvalget Petter Øijord (MDG).

I kveld er det ekstraordinært møte i utvalget. På agendaen står gransking av byggesaksavdelingen, hvor to saksbehandlere er siktet for grov korrupsjon. Øijord mener hele avdelingen må under lupen.

– Vi kan ikke bare konsentrere oss om ett råttent egg. Vi må være sikre på at hvert eneste egg i kurven er friskt. Noe annet har vi ikke råd til, nå sitter mistilliten i veggene, sier han.

LES OGSÅ: Skaffet seg saker

– Lærte ingenting

Øijord har inntrykk av at Drammen kommune ikke har tatt antikorrupsjonsarbeid på alvor. Han har tidligere etterlyst en oppsummering av de lærdommene Drammen kommune trakk av den store korrupsjonssaken som ble rullet opp på slutten av 80-tallet.

– Også da gjaldt det blant annet byggesaksavdelingen, og likevel var byen helt uforberedt da den nye saken kom. Det er helt utrolig hvor lite som skjedde etter den forrige korrupsjonssaken, sier Øijord.

Mens politiet etterforsker, er Drammen kommune godt i gang med en intern gransking. I dagens møte skal kontrollutvalget bestemme om det blir Buskerud kommunerevisjon (BKR) eller et annet selskap som skal utføre den eksterne granskingen.

Ifølge NRK mener flere gruppeledere at noen andre enn kommunerevisjonen bør få oppdraget. BKR er et uavhengig selskap, men Drammen kommune er blant eierne. I tillegg undersøkte BKR i 2013 byggesaksavdelingen på oppdrag fra kontrollutvalget. Den gang uten at korrupsjon ble avdekket.

Tett dialog

Petter Øijord mener likevel BKR bør få en ny sjanse:

– Jeg vil ikke umiddelbart bruke tid på å lete etter et nytt selskap, men først må vi få vite om oppdraget fra det forrige kontrollutvalget var nøyaktig nok. Så lenge kommunerevisjonen holder seg til mandatet fra utvalget og er i tett dialog med oss, ser jeg ikke noe problem med det, sier han.

Eivind Knudsen (Ap) er leder for kontrollutvalget. Han ønsker ikke å uttale seg om hvem han mener bør ettergå kommunen, eller hva han tror utvalget vil bestemme seg for i møtet.

– Det viktigste er at vi kommer til bunns i saken. Kontrollutvalget skal avgjøre om det blir en ekstern gransking eller undersøkelse. Vi kommer til å velge det som gjør at vi kommer mest mulig til bunns i saken, sier Knudsen.

Avgjørelse i kveld

Ifølge Kontrollutvalgsboken som er utarbeidet av regjeringen, er gransking en undersøkelsesform som kan iverksettes i ekstraordinære situasjoner, som for eksempel når det er mistanke om korrupsjon. Undersøkelser gjøres også i mindre alvorlige saker.

– Vi har ikke diskutert alternativene gransking versus undersøkelse ennå, men vi kommer til å ta en avgjørelse i kveld, opplyser Knudsen.

Kontrollutvalget innkalte til ekstraordinært møte etter at de ikke hadde fått alle svarene de ønsket fra rådmannen forrige uke. Knudsen utelukker ikke at dagens møte vil bli delvis lukket slik at disse svarene kan gis.