Nyheter

Habilitetsproblemer i kontrollutvalget

Petter Øijord (MDG) ble erklært inhabil i korrupsjonssaken, mens Ole Hovengen (Frp) ikke får være med på deler av behandlingen i kontrollutvalget.

Nesten fem timer ut i kontrollutvalgets møte torsdag kveld ble Miljøpartiet De Grønnes mann Petter Øijord kjent inhabil i utvalgets behandling av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Årsaken var hans uttalelser til Dagsavisen Fremtiden samme dag:

– Vi kan ikke bare konsentrere oss om ett råttent egg. Vi må være sikre på at hvert eneste egg i kurven er friskt. Noe annet har vi ikke råd til, nå sitter mistilliten i veggene, sa Øijord blant annet.

Dette fikk leder i kontrollutvalget, Eivind Knudsen (Ap), til å reagere. Han mente at det framsto som om Øijord ikke hadde tillit til byggesaksavdelingen og opplyste at han hadde tatt opp saken med Øijord, som modererte uttalelsene sine i møtet.

- Jeg har skjønt at mine uttalelser har blitt oppfattet støtende av ansatte i byggesaksavdelingen. Det jeg mente var at jeg ønsket å forhindre at denne saken ble innsnevret til to ansatte, og at man måtte sette søkelys på hele avdelingen. Jeg har ikke mistillit til byggesaksavdelingen, sa Øijord.

Sendt på gangen

Han ble sendt på gangen da resten av kontrollutvalget skulle diskutere om han var habil eller ikke. Haldis Sofie Garnås (SV) byttet mening flere ganger underveis i møtet:

- Det første jeg tenkte da jeg så overskriften var at nå har du gjort deg selv inhabil. Nå har han tydeligvis forstått mer av sin rolle og har moderert synspunktene sine. Petter har veldig høy anseelse blant folk, og er opptatt av at regler skal følges og føler seg som en ombudsmann for Drammen. Jeg tror ikke det vil svekke kontrollutvalget, sa hun.

Kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad var raskt ute med en innvending:

- Publikum har ikke fått den forklaringen. Har de tiltro til at kontrollutvalget fremstår som objektivt, nøytralt og ikke forutinntatt? spurte hun.

- Involvert i ikke A4-byggesaker

Ole Hovengen (Frp) mente det ville gjøre større skade enn nytte å erklære Øijord inhabil. Kommuneadvokaten var likevel ikke i tvil da hun ble bedt om å komme med sine juridiske råd:

- Den samme ytringen ble fremmet i forrige møte. Hans redegjørelse sa ingenting om han selv har vært involvert i byggesaker som ikke har vært A4-saker. Min mening er at de ytringene som er kommet, og med den kjennskapen som byggesaksavdelingen har til Øijord, gjør at han ikke er habil i denne saken.

Kontrollutvalget vedtok mot Hovengens stemme at Øijord er inhabil i all behandling av korrupsjonssaken. Også Garnås, som først tok til orde for at han var habil, stemte for inhabilitet.

- Vet ikke hva det dreier seg om

Fra tilhørerbenken sa Øijord til pressen etter møtet at det aldri er galt å bli kjent inhabil:

- Særlig når det bare går på meninger. Jeg ser ikke på det som straff å bli utvist bare fordi jeg uttrykte meningene mine.

Han har ingen formening om hva kommuneadvokatens uttalelser om at han hadde vært involvert i "byggesaker som ikke har vært A4-saker" betyr:

- Det vet jeg ikke hva dreier seg om, men for 32 år siden ble jeg beskyldt for å bygge noe ulovlig i min egen hage. Den ble imidlertid gransket, og det ble ikke funnet noe ulovlig, sier Øijord.

Svigerfar var varsler

I løpet av møtet ble også habiliteten til andre i og utenfor kontrollutvalget behandlet. Utvalgsleder Eivind Knudsen (Ap) ble kjent habil selv om han har sittet i samme styre som lederen for byggesaksavdelingen. Også utvalgets sekretær Pål Ringnes ble kjent habil selv om han da han var leder av Buskerud kommunerevisjon, hadde ledet undersøkelser av byggesaksavdelingen.

Ole Hovengen ble imidlertid kjent inhabil i deler av behandlingen av den delen av korrupsjonssaken som omhandler undersøkelsen av byggesaksavdelingen som ble utført i 2013. Årsaken var at Hovengens svigerfar var en av varslerne den gangen.

Heller ikke i denne saken var kommuneadvokaten i tvil:

- Det finnes absolutte habilitetsgrunner og blant dem er nært slektskapsforhold. Egne foreldre eller svigerforeldre er nært slektskapsforhold. Min vurdering er at Hovengen er inhabil knyttet til behandlingen av 2013-saken, sa Skramstad.

- Habilitet burde vært vurdert i 2013

Det var Ole Hovengens kone, Hilde Hovengen, som i forrige periode foreslo i kontrollutvalget og fikk støtte til en undersøkelse av byggesaksavdelingen. Hennes habilitet ble aldri diskutert da kontollutvalget behandlet saken. Det burde den vært, ifølge Skramstad.

- Det ble aldri gjort noen habilitetsvurdering i den saken selv om hennes far var den første varsleren som utløste undersøkelsen, sa hun.

Ifølge byplansjef Hilde Haslum fikk Hovengens far den nå korrupsjonssiktede kvinnelige saksbehandleren på døra i forbindelse med et nabovarsel. Han kjente henne igjen fra en annen byggesak og varslet kommunen.

Saksbehandler var stand in for datter

- Saksbehandlerens datter var student og hadde fått et byggeoppdrag i Drammen som sommerjobb. Hun skulle være med tiltakshaver rundt til naboene med nabovarsel, men kunne ikke den dagen, forteller Haslum.

Da tok moren på seg oppdraget, noe hun angret på i etterkant. Ifølge Haslum varslet saksbehandleren selv sin leder da hun kom på jobb dagen etter. Dette sammen med varsler fra to naboer, førte til at kommuneadvokaten gikk inn i saken og det ble opprettet personalsak mot kvinnen.

- Det er helt klare regler for at byggesaksbehandlere ikke skal være involvert i søknader, og de skal hvert fall ikke gå rundt til naboer, sier Haslum.