Nyheter

– Be taterne om unnskyldning igjen

Knut Vollebæk mener myndighetene må gi taterne en tydelig unnskyldning for det de har blitt utsatt for.

To regjeringer har allerede bedt taterne om unnskyldning for myndighetenes overgrep på 1900-tallet. Folkegruppen, som også kaller seg romanifolk, ble blant annet utsatt for tvangssterilisering og systematisk fratatt omsorgen for barna sine.

– De har fått en unnskyldning, men mange opplever at det ikke er kjent i deres eget miljø eller i befolkningen. Jeg tror regjeringen må ta et enda tydeligere oppgjør med fortida, sier Knut Vollebæk.

Den tidligere utenriksministeren har ledet det regjeringsoppnevnte tater-/romaniutvalget som har sett på politikken som har blitt ført overfor denne folkegruppen siden 1850. I kveld kommer han til Drammensbiblioteket for å presentere utvalgets rapport.

Usynlig minoritet

Utvalget kommer med en rekke anbefalinger om hva som bør gjøres for å bedre situasjonen for tatere i Norge. Vollebæk mener det er viktig å synliggjøre folkegruppen.

– Taterne/romanifolket er en usynlig minoritet. Derfor er det viktig at man får informert i skolen, blant offentlig ansatte og myndigheter hvem taterne er, om deres kultur, historie og tradisjoner, sier han.

Drammen er den første av ti byer over hele landet som skal være vertskap for høringsmøter om rapporten. Målet er at alle tatere som ønsker skal få komme med innspill til regjeringen.

– Ofte er slike høringer skriftlige. Jeg synes det er bra at man her åpner for at folk kan møte fram og muntlig gi uttrykk for hva de synes om rapporten og komme med innspill, sier Vollebæk.

Tok 1500 barn

Under arbeidet med utredningen ble han overrasket over det lave utdanningsnivået blant tatere. Utredningen avdekket også langt høyere dødelighet blant tatere født mellom 1941 og 1955 sammenlignet med resten av befolkningen.

– Jeg ble også overrasket over omfanget av diskriminering over tid. Bare tenk på at 1500 barn – en tredel av alle barn i to generasjoner – ble tatt fra foreldrene, sier Vollebæk.

Utvalget anbefaler også regjeringen å etablere en rettferdig og ensartet erstatningsordning. En del tatere har fått erstatning, men beløpene varierer mye etter hvilken kommune man bor i.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kommer selv til Drammen for å være med på møtet. Vollebæk mener regjeringen nå tar taternes situasjon på alvor: – Jeg håper dette kan være med på å kan gi mennesker nye muligheter til et verdig liv.

Mer fra Dagsavisen