Nyheter

Får gjev pris

Andre året den nasjonale Ikkevoldprisen deles ut, går den til en åndelig leder på Fjell i Drammen.

«Ivar Flaten fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til», skriver nominasjonsjuryen, der blant andre professor i statsvitenskap Bernt Aardal sitter. De beskriver presten som for øyeblikket er i permisjon for å jobbe med arbeidslivstiltaket Internasjonale Drammen.

For juryen er det imidlertid ti år med årlige Gjestebud, arbeidet med Drammen og Omegn Tros- og livssynssamfunn (DOTL) og Drammen Sacred Festival som illustrerer Flatens nøkkelposisjon som forebygger og fasilitator i sitt lokalsamfunn. Og ikke bare det: Før jul fikk han oppdraget med å holde kongeparets gjestebud på slottet.

– En stor overraskelse, det føles uvirkelig at noen vil gi meg en slik pris. Ikkevold er et budskap vi står for i Kirken, men dette gjelder arbeidet vi har drevet med å skape en tillitskultur i Drammen, som vi som tros- og livssynsledere ser at vi kan ta ansvar for sammen, sier Flaten.

Å bli assosiert med Martin Luther King synes han er stort.

– Men det var jo en helt annen setting. King sto i en kritisk periode i USA for å snu folks fordommer og inngrodde forestillinger om at svarte var slaver og ikke ordentlige mennesker. At borgerrettsbevegelsen klarte å gjennomføre aksjoner uten å ty til motvold, selv om de selv ble utsatt for brutal behandling, skulle man ikke tro var mulig, sier Flaten, som er klar på at han deler prisen han mottar neste mandag med sine samarbeidspartnere.

– Det er åpenbart at dette ikke er en pris som kan gis til én person. Dialogfellesskapet som har utviklet seg i Drammen har mange jobbet hardt med. Jeg blir en markør, sier han og roser også ordfører Tore O. Hansen.

Arven fra Luther King

Fredsarbeid står sentralt i baptismen, der Martin Luther King er spydspiss.

Det Norske Baptistsamfunn, Norges kristne råd og Holtekilen folkehøgskole står bak markeringen av Martin Luther Kings ikkevoldelige forsoningsarbeid med en King-dag og en pris.    – Ivar Flaten har gjennom mange år jobbet med gjestebud og Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Arbeidet han har gjort i Drammen fører til et ikkevoldelig samfunn gjennom brubygging. Det er verdt å løfte opp, særlig i tider da vi har en vanskelig global situasjon, sier Terje Aadne, norske baptisters generalsekretær.

Ikkevoldsprisen er basert på arbeidet til Luther King, som var baptist og ble et ikon for forsoning, rettferdighet og likeverd i et ikkevoldelig perspektiv. Det er andre gang prisen deles ut. I fjor gikk den til Changemaker.

– Han har bidratt til å lage et forum som han bruker aktivt i utformingen av politikk. Inspirert av Leicester i England inviterer han til regelmessige møter, og er veldig støttende som vår fremste tillitsmann. Jeg tror hans klare posisjon kan tilskrives hans evne til brubygging.