Nyheter

Tid og trygghet for de eldre

Sosial aktivitet og noen å varsle ved behov holder folk utenfor sykehjem lenger. Frps eldretalsmann Bård Hoksrud fikk klare svar da han besøkte Fjell i går.

1 av 2

– To pleiere var der for oss, og det skjedde noe hyggelig hver dag. Turer til Sverige og Tyrifjorden, og vi hadde en arbeidsstue alle var med i. I halvannet år fikk vi det dere lovte, så var det slutt, sier Unni Stablum Pedersen ved lunsjbordet på Fjell bo- og servicesenter.

Hun snakker om omsorgsboligen hun hadde i Bacheparken. Da tilbudet ble kuttet, forsvant imidlertid både trygghet og sosialt liv. Hjemmehjelpen sa nei til å vanne blomstene som døde i karmen, og et bløtkokt egg tok for lang tid.

– Når du veier 46 kilo og det er det eneste du har lyst på! Det hendte jeg sa noe stygt, sier hun og slår opp en smittende latter.

Startet i Drammen

Da Bård Hoksrud ble utpekt til å overta John Alvheims og Carl I. Hagens rolle som eldrepolitisk talsmann, var Lavrans Kierulf og Jon Helgheim raske med å invitere ham til Drammen for å lære. Besøket er dermed det første i det han ser for seg skal bli mange på eldre- og sykehjem framover. Når virksomhetsleder Margareth Lien, tillitsvalgte fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet og tre beboere blir varme i trøya, er talen direkte.

Flere på jobb ville økt sjansene for faglig utvikling, og det ville gjort sykepleierstillingene mer attraktive enn i dag, da mange er alene på vakt på kvelder og i helg. Lien forklarer hvordan hun med faste vikarer og konstant blikk på sykefraværet skal få staben til å både trives og betjene en kompleks beboersammensetning, med stadig flere diagnoser.

Mer profesjonalitet

I sin tid i Bamble kommune hospiterte Hoksrud en uke på sykehjem, noe som innga dyp respekt.

– Dere er et minisykehus. Kanskje senket forrige regjering terskelen for mye. Vi vil ha mer profesjonalitet tilbake på sykehjemmene, sier han, og lytter samtidig oppmerksomt til sidemannen.

For Tormod Brattås synes han betaler for mye. Som tidligere høytlønnet ser 66-åringen hvor lite han sitter igjen med når kommunen har tatt sitt. Han sier han heller ville leid selv på «Filten».

– Men der er det helt fullt. Drammen har greit med plasser for demente, men for få for de friske «i midten», slår ekspertene rundt bordet fast.