Nyheter

Fritt Norge, en offentlig gapestokk

Fredsdagene i mai 1945 var fulle av viktige nyheter. I Drammen ble de dekket av en fellesavis med beordrede redaktører og skribenter godkjent av Hjemmefrontens pressenemnd.

Bilde 1 av 2

De tyske okkupantene stoppet alle Arbeiderpartiets og NKPs dagsaviser under krigen. Vår egen Fremtiden ble stanset 31. august 1940, og kom ikke ut igjen før mandag 14. mai 1945.

Som alle vet kom freden uka før. Om ettermiddagen den 7. mai var det den norske sendingen fra BBC, London, som meldte gledesbudskapet: Tyskerne hadde kapitulert i Norge. Kapitulasjonen gjaldt fra klokken 24 8. mai, slik at den første frihetsdagen egentlig skulle vært 9. mai.

Det blåste nordmennene en lang marsj i, de satte i gang med feiringen med det samme, om ettermiddagen 7. mai. Det gikk godt takket være tysk disiplin, og var sikkert en lettelse også for tyskerne. Nå var det over, de hadde overlevd. Og 9. mai kom HS-gutta ned fra skauen – jubel og glede!

Mange borgerlige aviser kom ut under hele krigen, og ble mer eller mindre tvunget til å formidle fordreide «nyheter» og nazipropaganda. De tjente penger under hele krigen. Ved avisoppgjøret i årene etter okkupasjonen ble det fastsatt av Riksadvokaten og Høyesterett at de avisene som kom ut under krigen skulle betale inn beregnede erstatningssummer til et fond. 45 aviser som var stanset fikk utbetalt erstatningsbeløp fra fondet. Oppgjøret i Drammen kjenner vi ikke, men som en pekepinn skrev Bergens Tidende tirsdag at deres innbetaling til sist ble satt til 190.000 kroner. Totalt betalte avisene som kom ut hele krigen inn 1,5 millioner, langt mindre enn utbetalingen til de stansede avisene på 6,6 millioner. Den økonomiske knekken Arbeiderparti- og NKP- avisene fikk føltes i mange år, og noen slet med det helt til de måtte gå inn.

For å få en fredelig oppstart etter krigen ble det i flere byer, blant annet i Drammen, gitt ut fellesavis. «Oslo-pressen» i Oslo og «Fritt Norge» i Drammen, der Drammens Tidende mottok en bombetrussel med bud den 8. mai med advarsel mot å komme ut.

«Fritt Norge» kom ut i dagene 8. til 12. mai og ble ett unntak i byens pressehistorie. I første utgave 8. mai meddeles det følgende: «De nærmeste dager vil det i Drammen bare utkomme én dagsavis, «Fritt Norge». Som ansvarshavende redaktører har vi beordret skoleinspektør Borgar Steinseth og direktør Tord Wikborg. For øvrig består redaksjonen kun av personer som er godkjent av oss. Avisen vil bli redigert etter de linjer som er trukket opp av Hjemmefrontens pressenemnd. Hjemmefrontens ledelse, Buskerud avdeling».

Dette må være den eneste gangen en myndighet har beordret personer inn i redaktørstillingen. Avisen er ikke prissatt; ble den delt ut gratis? Etterlengtet informasjon og nyheter kom i komprimert form, og ble lest av absolutt alle. Hovedoppslaget lyder: «Vår kamp er kronet med seier! Norge er atter fritt! Våre sinn er fylt med glede, våre hjerter av takknemlighet mot dem som falt i kampen og mot alle som var med og kjempet seieren fram. Gud signe vårt dyre fedreland!».

Videre står det å lese: «Kirkeklokkene i Drammen ringer og kimer fra kl. 15 til 16. Det blir gudstjenstlige møter i alle kirkene i aften, i Tangen kirke kl. 18, i de andre kirkene kl. 19». I oppropet til de fagorganiserte arbeidere siteres A. Narvesen og Petter Fossum: «Fagorganiserte arbeider i Drammen og Buskerud! Krigen er slutt, og Norge er fritt. Den nazistiske terror er forbi, og nå forestår gjenoppbyggingen i vårt land. Det faglige utvalg i Drammen har midlertidig trådd i funksjon og overtatt samorganisasjonens kontor til nye valg på legal måte kan bli holdt. Kamerater i by og på land, på sjøen og i skogen! Passiviteten og illegalitetens mørke natt er omme. Fram i dagen i aktivt arbeid for positive mål! Inn i rekkene, fram med nevene og slutt ringen i en fri fagbevegelse!»

Drammenserne ble på det alvorligste pålagt: «Alle må opptre med verdighet og ettertanke. Det er av ytterste viktighet å opprettholde ro og orden. – Ingen må ta seg selv til rette. Selvtekt og lynsjejustis er mot loven. Den som bryter loven, er selv straffskyldig».

Videre kan en lese følgende melding: «Fra kl. 24 8.de mai er tyskerne å betrakte som krigsfanger. Industri og handel har gitt sine funksjonærer fri i dag 9de mai. Skolene har også fri. Alle offentlige kontorer fortsetter sin virksomhet som vanlig. Sending over norsk rikskringkasting fra klokken 0730 9de mai. Høyesterettsjustitiarius Pål Berg taler klokken 18.»

«Fritt Norge» melder at Quisling er arrestert og satt inn på Møllergata 19. Massearrestasjoner av nazister i drammensdistriktet, frigitte politiske fanger passerer med tog og buss Drammen til befolkningens jubel. Mektige takkegudstjenester i byens kirker. Parole: «Fremtidens Norge må bygges på Klippen, Jesus Kristus!» Lærere som ikke holdt mål (altså innmeldte i det nazistiske Lærersambandet) blir avskjediget med øyeblikkelig virkning, lønnsutbetalingen stoppet.

For dem som husker tilbake og minnes disse utrolige dagene, fylles hjertene med glede, men også med ettertanke.

De lange og daglige arrestasjonslistene ble uten skånsel offentliggjort. «Fritt Norge» ble også en gapestokk, der folk flest fikk tilfredsstilt sin forakt og hat mot svikerne, de som hadde sviktet landet, demokratiet og menneskerettighetene.

Lørdag 12. mai la «Fritt Norge» inn årene. Byens mest kortvarige presseorgan hadde gjort sin tjeneste. Mandag 14. mai var Drammens Tidende og Fremtiden igjen på plass.