Nyheter

Vil innføre niqabforbud

Studieavdelingen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold foreslår å innføre forbud mot bruk av niqab. Forbudet skal gjelde på alle studier og i alle skolesituasjoner.

Det er ingen studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) som har brukt det heldekkende ansiktsplagget niqab. Likevel anbefaler nå studieavdelingen å innføre forbud mot hel- og halvdekkende ansiktsplagg.

Det er «uønsket i undervisningssituasjoner, herunder både i forelesninger og seminarer, veiledning, og i praksis både der studentene møter elever, pasienter og faglærere», heter det i forslaget. Skoleledelsen var fredag opptatt i styremøte, og derfor ikke tilgjengelig for kommentar.

Høyskolens jurister har utredet mulighetene for å få på plass et regelverk. Begrunnelsen for å foreslå et forbud er hensynet til læringsmiljøet, og nødvendigheten av identifisering og god kommunikasjon og dialog, også via ansiktet.

«God kommunikasjon er også en forutsetning for å sikre at alle studentene har samme mulighet til å oppnå forventet læringsutbytte», heter det i forslaget til Studieavdelingen.

 

Samtlige studier

Høgskolen i Telemark har allerede innført niqabforbud etter at en student ved lærerutdanningen brukte plagget. Studenten fikk valget mellom å slutte å bruke niqab eller å slutte på utdanningen. Hun valgte det siste.

Også Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger å innføre forbud for studenter på helsefag. Studieavdelingen ved HBV ønsker et forbud på samtlige studier.

Det skal ikke være lov til å bruke niqab verken i undervisningen, arbeid i grupper eller veiledningssituasjoner. Heller ikke under praksisopplæring, laboratorieøvelser eller skriftlig eksamen, skal studenter få lov til å bruke heldekkende eller delvis dekkende ansiktsplagg.

 

tverrpolitisk støtte

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) har tidligere foreslått å innføre et generelt niqabforbud i Norge. Hun mener fortsatt det er riktig, selv om hun ikke har partiet bak seg.

Christoffersen synes det er helt greit hvis det blir et niqabforbud ved HBV:

- Jeg synes det er bra at høyskolen tar det såpass på alvor at de lager en utredning. Dette er jo et inngrep i folks frihet, sier hun.

- Kan et forbud føre til at enkelte muslimske kvinner ikke tar utdanning?

- Jeg håper ikke det. Hvis man først tar en utdanning, vil man vel gjerne ha en jobb. Og det kan bli vanskelig å få hvis man bruker niqab, tror Christoffersen.

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen var tidligere rektor ved Høgskolen i Buskerud. Som helsepolitiker mener hun det er riktig å forby niqab på HBV:

- Når man jobber i helsevesenet, er møtet med pasienter og pårørende utrolig viktig. De ønsker å se ansiktet til dem de skal snakke med, sier hun.

Frp ønsker å innføre forbud mot heldekkende ansiktsplagg overalt i Norge. Stortingsrepresentant Morten Wold synes det er veldig fornuftig at det går mot et niqabforbud på HBV.

- Hvis man vil skape seg en framtid i Norge, må man tilpasse seg de lover og regler som finnes. Da kan man ikke la være å vise ansiktet sitt i en skolesituasjon, mener han.