Nyheter

Kritisk til omskjæring

Barnelegeforeningen mener offentlige sykehus ikke bør utføre rituell omskjæring. Hvis det først skal gjøres, bør det overlates til private.

I går skrev Dagsavisen Fremtiden at sykehusene snart må tilby rituell omskjæring av gutter. Stortinget har allerede vedtatt en ny lov, som sannsynligvis trer i kraft fra nyttår.

Norsk barnelegeforening har sammen med blant andre Barneombudet, vært sterkt kritisk til den nye loven. Barnelegeforeningen vil respektere loven, men mener likevel at rituell omskjæring bryter med medisinsk-etiske prinsipper.

- Inngrepet har ikke noen medisinsk indikasjon i Norge, det er irreversibelt, og det utføres på ikke-samtykke-kompetente guttebarn. Vi mener at dette bryter med Barnekonvensjonen, sier leder i Barnelegeforeningen, Jan-Petter Odden.

 

- Bør ikke prioriteres

Odden er klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus. Selv om han mener det er feil å omskjære gutter som ikke kan gi sitt samtykke, understreker Odden at inngrepet må utføres under forsvarlige forhold.

- Såframt denne prosedyren skal gjøres, bør den utføres av kompetent personell i privat regi, slik helseministeren også har åpnet for, sier han.

Odden synes ikke at offentlige sykehus skal være nødt til å tilby rituell omskjæring, slik Helse Sør-Øst nå legger opp til:

- I og med at dette ikke er helsehjelp, men et kulturelt og religiøst betinget inngrep, så bør det ikke prioriteres av de offentlige sykehusene, sier han.

 

- Stor motvilje

Helsemyndighetene antar at rundt 2.000 norske gutter hvert år blir omskåret. Siden Drammen har Norges nest største muslimske befolkning, er det naturlig å tro at det vil bli stor pågang på Drammen sykehus.

Drammen sykehus har ikke ønsket å svare på om de har kapasitet til å tilby rituell omskjæring fra nyttår. Jan-Petter Odden tror at få norske sykehus har denne kapasiteten i dag:

- Inngrepet krever en adekvat smertelindring som krever personell med tilstrekkelig kompetanse til å bedøve nyfødte og småbarn. Skal man være helt sikker på at inngrepet er smertefritt, må barnet legges i narkose. Narkose på nyfødte er ikke uten risiko og krever spesiell kompetanse. Denne kompetansen har ikke alle helseforetak, sier han.

Odden peker på at det allerede er ventetid på mange medisinsk indiserte prosedyrer hos barn. Han viser også til en annen utfordring som kan oppstå:

- Mange helsepersonell har allerede uttrykt en sterk motvilje både mot å utføre og delta under prosedyren. Mange helseforetak vil av den grunn kunne få problemer med å gjennomføre inngrepet, selv om de skulle ha kapasitet.

 

Vet ikke

DRAMMEN/OSLO: Drammen sykehus vet ikke hvor stor pågang det vil bli av foreldre som vil omskjære sønnene sine.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet blir rundt 2.000 norske gutter omskåret hvert år. Mange får inngrepet utført i familiens opprinnelsesland, mens andre foreldre bruker fastleger i Oslo.

Ingen vet hvor mange som vil benytte seg av de offentlige sykehusene når de får plikt til å tilby rituell omskjæring fra nyttår. Verken Vestre Viken, som eier Drammen sykehus, eller Helse Sør-Øst, som har ansvaret for alle sykehusene på Sør- og Østlandet, har startet planleggingen ennå.

- Det er usikkert når den nye loven trer i kraft, men vi tar sikte på at det blir fra 1. januar 2015, sier Christin Nyland, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst.

- Vi har sendt brev til sykehusene med informasjon om loven, og bedt dem om å legge til rette for rituell omskjæring på en forsvarlig måte.

Vestre Viken er blant helseforetakene som har fått dette brevet. Kommunikasjonsavdelingen opplyser at det foreløpig ikke er lagt noen planer for hvordan tilbudet vil bli på Drammen sykehus.

Dagsavisen Fremtiden har også spurt om sykehuset har kapasitet til å utføre rituell omskjæring. Det er ifølge kommunikasjonsavdelingen fortsatt ikke kartlagt.

Det samme gjelder for hele Helse Sør-Øst. Nyland opplyser at saken skal tas opp på et fagdirektørmøte denne uka.

- Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor stort behovet er. Sannsynligvis vil det variere ganske mye mellom sykehusene, sier hun.

Helse Sør-Øst har i brevet til sine underliggende helseforetak gjort det klart at det ikke er aktuelt å kjøpe disse tjenestene av private sykehus. Norsk barnelegeforening mener dét er den beste løsningen - både for å slippe å bruke av knapp operasjonskapasitet på offentlige sykehus, og for å sikre at barna får et forsvarlig tilbud.

- Rituell omskjæring inngår ikke i de avtalene vi har inngått med private leverandører foreløpig. Vi må få litt mer informasjon før vi bestemmer oss for hva vi gjør, sier Nyland.