Nyheter

- Han kunne vært død

DRAMMEN: Diabetesforbundet mener Vladimir Perez kunne vært død dersom han hadde akseptert avslaget fra sykehuset.

- Dessverre har det vært en negativ utvikling i forhold til pasientbehandling og ventetider ved poliklinikker i Vestre Viken i flere år. Så lange ventelister som vi nå opplever har vi ikke sett på over 50 år, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, til Dagsavisen Fremtiden.

Vladimir Perez, som ble nektet nødvendig helsehjelp ved Drammen sykehus, er ikke et enestående tilfelle, mener Allgot.

- Nei, dessverre er ikke hans tilfelle unikt. Måten de behandler pasienter på i Helse Sør-Øst er blitt vesentlig dårligere, flere blir satt på venteliste og mange får avslag på nødvendig helsehjelp. Dette er svært alvorlig, sier han.

- Kan dø uten behandling

Allgot mener Perez har en så alvorlig diabetessykdom at han er helt avhengig av helsehjelp. Han mener at senskadene kan øke i omfang og i verste fall kan det føre til dødsfall.

- Vi jobber kontinuerlig med å redusere antall ben-amputeringer, hjerte- og karsykdommer som kommer i forbindelse med denne typen diabetes. Da er det beklagelig at senskader kan komme fordi man ikke får den nødvendige hjelpen man ikke bare trenger, men også har krav på, sier han.

- Hvor alvorlig kan sykdommen bli uten behandling?

- Hvis Perez skulle ventet et helt år før noen hjalp ham, kunne det ha ført til at pasienten døde. Så alvorlig er det, sier Allgot.

Svekket omdømme

Generalsekretæren i Diabetesforbundet sier at selve behandlingen som blir gitt ved Drammen sykehus er av god kvalitet, men at det hjelper svært lite dersom pasienter og brukere av sykehuset opplever å bli avvist når de trenger behandling.

- Jeg har ingenting å utsette på kvaliteten på selve behandlingen av pasientene, den er av ypperste kvalitet. Utfordringen er når ventelistene fylles opp, flere blir nektet nødvendig helsehjelp og pasientene ikke føler seg tatt seriøst. Da hjelper det ikke at behandlingen i siste instans er god nok, sier Allgot.

- Betyr det at omdømmet til sykehuset også blir dårligere?

- Ja, det er det liten tvil om. Vi som står utenfor og ser gjentatte ganger at pasienter ikke får den hjelpen de har krav på, føler at sykehuset gjør en dårlig jobb samtidig som man frykter å bli syk selv. All tilliten blir borte, mener han.

Har egne erfaringer

Som generalsekretær i Diabetesforbundet forteller Allgot at de også kjenner på budsjettkutt og lavere bemanning på sykehusene i Helse Sør-Øst.

- Vi har sendt inn flere saker til sykehusene og det kan ta svært lang tid før vi får svar på de bekymringsmeldingene vi sender inn, sier han.

- Hva er svært lang tid?

- I mange saker har vi ventet i over ett år. Det er lang tid, sier han.

ronny.johnsen@dagsavisen.no