Nyheter

Preget av industrioppvekst

Stein Lier-Hansen (58) er leder for Norsk Industri og i dag er det uravstemning over årets lønnsoppgjør.

Stein Lier Hansen. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Hva har vært de vanskeligste sakene under årets lønnsoppgjør?

- Det har på mange måter vært debatten om pensjon og fastlåste posisjoner. LO hadde en posisjon som var vanskelig og det var en usikkerhet rundt det. Vårt hovedutgangspunkt for oppgjøret er å fortsette en lønnsvekst slik at vi gradvis kan nærme oss de andre landene.

Er det blitt et hardere klima i lønnsoppgjøret etter regjeringsskiftet?

- Nei, jeg kan ikke si det. Under årets oppgjør har jeg ikke merket tendenser i den retning.

Hvordan er den generelle situasjonen for norsk industri nå i 2014?

- Konkurransesituasjonen er vanskelig og fram til for et par år siden var det litt todelt. Deler av olje- og gassindustrien var bra, men fastlandsindustrien vanskelig - kostnadsnivået i Norge er høyt og vi hadde finanskrisen. På den andre siden er det en positiv utvikling av valutaen og det har vært positivt for eksportbedriftene våre. Men det er ikke nok, og mange sliter. Olje- og gassindustrien har tapt oppdrag på norsk sokkel, så deler av leverandørindustrien har relativt tynne ordrebøker, og vi ser nedbemanninger også der.

Du var tidligere statssekretær (Ap) i Miljøverndepartementet. Savner du politikken?

- Nei, jeg trives nå. Men jeg kunne kanskje tenkt meg å gjøre en jobb i en programkomité, men ikke være aktiv som politiker.

Du er jo fra Rjukan - Norges kanskje mest berømte industristed og faren din var også med i tungtvannsaksjonen. Hvordan har dette preget deg?

- Ganske sterkt. Vi som er vokst opp i Rjukan i etterkrigstida opplevde velferd og hadde det trygt og godt. En eksportindustri genererer robuste velferdssamfunn og det er fremdeles viktig å ha en stor eksportindustri. Industrimiljøet var et bra miljø å vokse opp i, hvor folk tok vare på hverandre og hadde et bra sosialt liv. Faren min, Knut Lier-Hansen, var en av de tre sabotørene som sprengte ferja så tungtvannet ble utilgjengelig for tyskerne. Det var den siste av de fire aksjonene. Han var også med i den franske filmen om tungtvannsaksjonen på Rjukan, hvor de spilte selv.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- Trilogien til Sigurd Evensmo som analyserer den politiske debatten på 30-tallet. Ellers liker jeg lyrikk; Nordal Grieg og Arnulf Øverland.

Hva gjør deg lykkelig?

- Å være på fjellet med jakt og fiske - nyte naturen og være litt for seg sjøl.

Hvem er din barndomshelt?

- Geronimo, den legendariske apasjehøvdingen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- At jeg er litt for rask og rotløs.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da tar jeg en øl og akevitt for mye.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

- Mot direkte ødeleggelser av naturen som er irreversible. Og for alle som vil fremme og respektere innvandring, vi må dempe litt av fremmedfrykten vår. Og for internasjonal solidaritet!

Er det noe du angrer på?

- Jeg hadde mulighet til å reise til Canada og burde kanskje angre på det. Men jeg er veldig privilegert og det blir feil å angre på noe.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

- Ingen.

elisabeth.helgeland.wold@dagsavisen.no