Nyheter

Ny tiltaksplan for 2014

DRAMMEN: Buskerud fylkeskommune liker ikke fjorårets dobling av antall trafikkdrepte. Nå kommer tiltaksplanen som skal øke trafikksikkerheten.

2013 blir stående som et forferdelig år i trafikken for Buskerud. Mer enn dobbelt så mange omkom i 2013 som året før. Det er svært vanskelig å finne en årsakssammenheng, på tross av at Statens vegvesen fordyper seg i hvert enkelt ulykkestilfelle for å finne ut av hva man kan gjøre for å hindre at så mange omkommer og blir hardt skadd i trafikken.

Buskerud fylkeskommune har allerede vedtatt et handlingsprogram som gjelder fra 2014 til 2023, der man skal gjennomføre en lang rekke tiltak for å hindre at dødstallene stiger - og helst synker. Trafikksikkerhetskoordinator i Buskerud fylkeskommune, Marthe Nes, sier de tar problematikken på alvor og at de jobber inn mot alle fylkets kommuner for å bedre trafikksikkerheten.

- Oppgangen i 2013 er tragisk på flere områder. Vi vet ikke mye om hvorfor det var en så stor økning i 2013, men vi går nå inn i hver eneste trafikkulykke for å se om vi kan finne årsakssammenhenger. Vi forholder oss kun til harde fakta og ser hvor vi kan sette inn støtet framover, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

Ny tiltaksplan neste uke

Tirsdag i neste uke offentliggjør Buskerud fylkeskommune en ny tiltaksplan for 2014. De vil ikke avsløre innholdet før planen er vedtatt tidlig i neste uke, men sier den vil inneholde nye tiltak og mer penger til kommuner som har søkt om støtte til trafikksikkerhet.

- I tillegg til det handlingsprogrammet vi har vedtatt så kommer det nå en tiltaksplan for året vi er inne i. Der kommer vi til å ha et helt nytt satsingsområde i tillegg til at den vil informere om hvilke kommuner som får ekstra midler til sikkerhet langs veiene, sier Nes.

- Hvordan fungere tilskuddsordningen?

- Det er slik at kommunen kan søke om midler som skal brukes til å bedre trafikksikkerheten. Kommunen betaler egenandelen selv, og den er på rundt 40 prosent - så tar Buskerud fylkeskommune resten av regningen, forteller hun.

Framtida blir tøff

Fra 2000 fram til 2012 er antall drepte i trafikken blitt halvert. At den samme utviklingen skal fortsette blir vanskelig, tror Nes.

- I årene som kommer blir det bare flere og flere som vil ferdes i trafikken. Vi har effektive tiltak i trafikken for å bedre sikkerheten men vi ser at det kommer til å bli mer krevende i årene som kommer å prestere like gode tall, sier Nes til Dagsavisen Fremtiden.

- Er kommunene villig til å ta trafikksikkerheten nok på alvor?

- Ja, det vil jeg absolutt si at de er. Buskerud er et variert fylke i forhold til veier og framkommelighet, men vi føler absolutt at alle kommuner i Buskerud er opptatt av å sørge for trafikksikkerheten i sitt lokalsamfunn, sier Nes.

ronny.johnsen@dagsavisen.no