Nyheter

Fjell kirkes frivillige fikk prisen

DRAMMEN: Under en høytidelig seremoni 
i storstua på Rådhuset ble blomster og diplom overrakt vinnere av og kandidater 
til Frivillighetsprisen 2013.

- Alle er egentlig vinnere her i dag, sa Odd Gusrud i sin velkomsttale. I alt var 13 kandidater nominert til årets frivillighetspris, som for åttende gang ble delt ut i Storstua på rådhuset.

Alle kandidatene var samlet til prisoverrekkelse og hyggestund. Tidligere ble kun prisvinneren invitert, men juryen har i de senere årene også invitert alle de andre kandidatene. På den måten blir det et større engasjement og fokus på frivillighetsarbeidet, kan juryen fortelle.

- Som ordfører er jeg veldig takknemlig for den innsatsen dere gjør. Det betyr helt sikkert noe for dere selv også, siden dette er frivillig arbeide og dere gjør noe for andre, innledet ordføreren sin tale.

- Drammen kommune hadde vært en helt annen kommune uten det frivillige arbeidet som nedlegges. På landsbasis utgjør de frivillige over 100.000 årsverk og i Drammen er frivilligheten veldig stor. Frivilligheten utgjør en stor forskjell for folk som trenger det, sa ordføreren.

Verdig vinner

- Årets pris favner bredt og en hel bydel nyter godt av prisvinnerens innsats gjennom 30 år. Dette omfatter arbeid for og med alle aldersgrupper, og er en viktig brobygger så vel sosialt som i integrering av mennesker med annen etnisk bakgrunn, sa ordførereren.

- Arbeidet prisvinneren står bak har i sterk grad medvirket til at Fjell framstår som et godt sted å bo i Drammen og har løftet omdømmet til bydelen, fortsatte Opdal Hansen.

Enorm innsats

I Storstua brant det lunt på peisen og mange var møtt opp for å overvære heder og blomsteroverrekkelse til en del av frivillighetsarbeidet i Drammen. Trio Brio, elever fra Drammen Kulturskole underholdt under prisutdelingen på klarinett, tverrfløyte og saksofon og spilte blant annet utdrag fra Intermezzo fra Cavalleria.

- Vi ønsker å sette et positivt fokus på frivillighetsinnsatsen. Det er også derfor prisen deles ut på denne datoen hvert år - på FNs offisielle frivillighetsdag den 5. desember, forteller Ingar Strøm Andersen i Drammen kommune til Dagsavisen Fremtiden.

Juryen er imponert over bredden på frivillighetsarbeidet. - Årets kandidater er fiskere, dansere, strikkere og mye, mye mer, forteller jurymedlem Runar Jakobsen.

elisabeth.helgeland.wold@dagsavisen.no

kandidatene 2013

Drammen Sportsfiskere ved fiskestell- og vannmiljøutvalget, arbeidslaget bak hyggestund i Indremisjonshuset, de frivillige i Fjell kirke, Rune Harald Jahnsen, leder av kulturverkstedet Akantus, kunstner og nettjournalist Zoja Sperstad, Mehmed Celayir, Åge Finseth, Ivar Flaten, Danseklubben 85, håndarbeidsgruppa på Fjell, Jan Rockstad, Aud Vogt Johansen og de frivillige ved Villa Fredrikke.

Tidligere vinnere er Le Thi The Thao (2005), Øystein Remme (2006), Kjell Normann Nilsen (2007), Berit Solbraa Bay (2008), Kaye Westeng (2009), Arne Myhre (2010), Bente og Trond Bardalen (2011), Sylva Husemoen (2012) og årets vinner er.... de frivillige i Fjell kirke.