Bent Inge Bye (Ap), ordfører i Nedre Eiker, blir den siste i vervet etter at kommunestyret tirsdag stemte for å slå seg sammen med Drammen og Svelvik.

Nedre Eiker stemte for sammenslåing

Kommunestyret i Nedre Eiker stemte onsdag med stort flertall for slå seg sammen med Drammen og Svelvik. Drammens-ordføreren gratulerer.

Av: Kenneth Lia Solberg

Kommunepolitikerne i Nedre Eiker stemte onsdag formiddag for at Nedre Eiker kommune skal arbeide for å bli innlemmet i en storkommune som inkluderer Drammen, Svelvik og andre nabokommuner som fatter tilsvarende vedtak.

- Historisk

Det ble en opphetet debatt, og under kommunestyremøtet var flere representanter oppe på talerstolen og uttalte seg mot sammenslåing, men når stemmene til slutt skulle telles opp, var det likevel mer  enn nok stemmer til å sikre at Nedre Eiker nå blir den tredje kommunen som går inn for å bli en del av Stor-drammen i 2020.

- I dag er vi med på å fatte et historisk vedtak. Nedre Eiker har vært en kommune siden 1885. Det er en vemodig dag, men også en gledens dag, sa Høyres gruppeleder Elly Therese Thoresen fra talestolen i kommunestyret.
Hele hennes parti stemte for sammenslåingen.

Vanskelig for ordføreren

- Dette er en av de vanskeligste sakene jeg har vært borti, sa ordfører Bent Inge Bye (Ap) fra talestolen i kommunestyresalen.
Bye, som har vært ordfører i Nedre Eiker siden 2011, har tidligere uttalt seg mot sammenslåing, men har i løpet av høsten snudd og stemte onsdag for sammenslåing.
- Jeg ser ingen mulighet, ei heller eiendomsskatt, for at vi skal kunne utvikle en bærekraftig kommune. Vi har fått lite inntekter, og vi får mindre nå, sa han.

Økonomiske argumenter

7. juni stemte Nedre Eikers befolkning mot kommunesammenslåing, men flere politikere trakk fram at denne avstemningen kun var rådgivende, og at politikerne derfor ikke hadde noen forpliktelse til å følge flertallets vilje.
- Folkeavstemningen var rådgivende. Vi håpet på et kraftig signal om hva folket ville, men det kraftige signalet har uteblitt. Det var veldig få som stemte, sa Aps gruppeleder i Nedre Eiker, Lajla Hvaal.
Hun pekte på kommunens økonomiske situasjon som viktigste grunn til at partiet hennes har snudd og at flertallet nå stemte for sammenslåing
- Nedre Eiker har 0 kroner i driftsfond, 0 i investeringsfond. Vi har 52 millioner i akkumulert driftsunderskudd. Vi er også på Robek-lista, som vi har vært inn og ut av i mange år, påpekte Hvaal.

Foreslo Stor-Eiker

Fremskrittspartiet hadde lite til overs for flertallet i kommunestyrets overbevisning.
- Dette er en trist dag, startet Frps gruppeleder med å påpeke fra talerstolen.
- Det er ingen automatikk i at store kommuner driver bra, sa han videre og pekte på at både Trondheim og Bergen går med store underskudd.
Frps representant foreslo å skrinlegge planene om å bli en del av Stor-Drammen, og å heller kontakte Øvre Eiker med intensjon om å inngå samtaler om et fremtidig Stor-Eiker.

Dette forslaget fikk 12 av 41 stemmer i kommunestyret, og ble dermed nedstemt.

Og det var ikke bare Frps gruppeleder som uttrykte motstand mot sammenslåingen fra talestolen. Venstres gruppeleder Jostein Kretz talte sitt moderparti i Oslo midt imot.
- I den nye kommunen vil bystyret bestå av politikere som kommer hovedsakelig fra velgertunge distrikter Drammen. Vi har en kultur i denne kommunen med ansvarsfraskrivelse, og det er det vi driver med nå også, konstaterte han.

Ingen eiendomsskatt

SVs gruppeleder Tor Orsteen tok til orde for at Nedre Eiker skulle bestå, men at understreket at innføring av eiendomsskatt var en nødvendig økonomisk forutsetning, noe han kun fikk med seg åtte av kommunestyrets 41 representanter på.

Flere av talerne som var for sammenslåing, uttalte fra talestolen at de ikke så på sammenslåing som noen ideell løsning, men som den eneste fungerende løsningen gitt kommunens økonomiske situasjonen.

Dersom alt går etter planen vil dermed Nedre Eiker opphøre, og eksistere og en ny storkommune bestående av blant annet Nedre Eiker, Drammen og Svelvik vil oppstå den 1. januar 2020.

Gratulasjon fra Drammen

– Dette er en historisk dag, og det er grunn til å gratulere Nedre Eiker med et fremtidsrettet vedtak. Sammen skal Svelvik, Nedre Eiker og Drammen lage en ny kommune, og naturligvis er våre øvrige naboer velkomne til å sette seg ved bordet, sier ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen om vedtaket.
Han har tro på at de tre kommunene vil klare å samarbeide godt frem mot sammenslåingen i 2020.
– Som ordfører i Drammen er jeg glad for at debatten i kommunestyret ikke bare dreide seg om Nedre Eikers økonomiske situasjon, men også det fokuset som Drammen hele tiden har hatt, nemlig hva vi kan utrette sammen i tiden fremover. Det er fremtidsperspektivet som er viktigst, konstaterer han.