Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i november registrert 3 195 helt ledige personer, som er en nedgang på åtte prosent i forhold til samme periode i fjor.

Nedgangen på åtte prosent tilsvarer 270 personer. Det viser ferske arbeidsmarkedstall fra Nav for november 2019. 

– Vi har et godt arbeidsmarked i Buskerud, noe som gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, og legger til at NAV ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere ut i jobb.

Nedgang i alle aldersgrupper

For kvinner og menn samlet var det i november en nedgang i alle aldersgrupper.

– I aldersgruppen 16-29 år på 38 personer (- 5 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 58 personer (- 6 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 96 personer (- 12 prosent), i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 65 personer (- 12 prosent), skriver NAV i pressemeldingen.

NAV registrerte 1 300 nye ledige stillinger i Buskerud i november. Innen helse, pleie og omsorg var det 260, innen ingeniør- og ikt-fag 163, innen bygg og anlegg 162, innen butikk- og salgsarbeid 160 og innen industrien var det 103 nye ledige stillinger.

– NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

Like over landsgjennomsnittet

Det var totalt 3 195 registrerte arbeidsledige i Buskerud i november. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken, som er rett over landsgjennomsnittet på 2,1 prosent. Det var 1 740 helt ledige menn og 1 455 helt ledige kvinner.

For menn var det en nedgang på 91 personer (- 5 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 455, en nedgang på 179 personer (- 11 prosent).

Innen ingeniør- og ikt-fag var det en nedgang med 88 personer (- 39 prosent) og innen reiseliv og transport med 102 personer (- 28 prosent). Innen barne- og ungdomsarbeid var det en nedgang i ledighet med 56 personer (- 25 prosent), meglere og konsulenter med 31 personer (- 24 prosent). Innen bygg og anlegg var det en økning på 93 personer (+ 32 prosent).