Navn i nyhetene

Statssekretær Bjørkholt: – En bekymringsfull utvikling, hvor flere og flere har helseforsikring

Den tidligere drammenslegen og lokalpolitikeren i Drammen blir nå statssekretær for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Nå vil han jobbe for å stoppe det han omtaler som en amerikanisering i helsevesenet.

Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Hvem: Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Hva: Nyansatt statssekretær for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hvorfor: Går over fra jobben som leder for legetjenesten i Tønsberg, og tidligere har han blant annet vært fastlege i Drammen. Han har også blant engasjert seg sterkt i lokalpolitikken, blant annet som kommunestyremedlem i Drammen.

– Gratulerer med ny jobb! Du har jo først og fremst jobbet som lege fram til nå. Hva tenker du den bakgrunnen vil ha å si når du skal ta fatt på statssekretærjobben?

Med min bakgrunn, både som fastlege og leder for legetjenesten i Tønsberg, har jeg mye kunnskap om og engasjement for fastlegeordningen. Men alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland sa, og i rollen jeg har nå er jeg like opptatt av sykepleiertjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg ser veldig fram til å få brukt kunnskapene mine om helsevesenet i en jobb hvor jeg kan få innflytelse, og til å samarbeide med en fremragende ny statsråd, Ingvild Kjerkol.

– Jeg så du har skrevet masteroppgave om krisa i fastlegeordningen. Kan vi regne med en løsning, nå når du får være med og bestemme?

– Vi må jo snu den pessimismen og frykten unge leger har for å gå inn i en veldig spennende og viktig jobb. Legene har fått lengre og lengre arbeidsuker og flere og flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, uten at det er kompensert med kortere lister. Nå har det passert et tipping point, som gjør at vi har store problemer med å rekruttere fastleger, selv i Drammen.

Hva er de viktigste sakene ellers?

– Psykisk helse er veldig viktig, og det har vi mange eksempler på. Det er et felt som har vært underfinansiert, og hvor man ser et behov. Det blir også kjempeviktig å forhindre en todeling av helsevesenet, hvor det er et a-lag og et B-lag. Det offentlige skal være så bra at det verken er nødvendig eller ønskelig å betale for private. Har man en alvorlig sykdom får man raskt hjelp, men det er en bekymringsfull utvikling, hvor stadig flere har helseforsikring og ser det som viktig. Det vitner om en amerikanisering i helsevesenet.

Vi må jo snu den pessimismen og frykten unge leger har for å gå inn i en veldig spennende og viktig jobb.

—  Ole Henrik Krat Bjørkholt

Når dere har fått styre en stund vil det altså ikke lenger være noe marked for private helsetjenester?

Det er jo ikke en lett jobb, og man får ikke snudd et tankskip på femøringen. Men det er viktig at den offentlige helsetjenesten blir så god og får så god kapasitet at de fleste private tjenester blir irrelevante for de fleste.

– Norsk sykepleierforbunds leder, Lill Sverresdatter Larsen, sa til Sykepleien at hun er skuffet over at helseministeren ikke har fått med seg en sykepleier på laget. Hva tenker du om det?

Som statssekretær representerer man ikke leger eller sykepleier eksklusivt, men men alle grupper. Det er viktig for meg å få fram at jeg ikke bare er legenes mann. Jeg har et like stort engasjement for sykepleierne, så jeg tror ikke det er grunn til å frykte at deres sak kommer i bakgrunnen.

Så har vi noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

Barna mine, familien, det å ha en meningsfull hverdag og å føle at jeg bruker tiden min til noe nyttig gjør meg lykkelig.

Hvem var barndomshelten din?

– Diego Maradona var en barndomshelt. Jeg er veldig fotballinteressert, og han kunne jo gjøre alt. Jeg hadde vel også litt Gro Harlem Brundtland, for jeg var politisk engasjert allerede som ungdom. Gro var tryggheten. Det var hun som var sjefen, hun var alltid god til å snakke for seg, og det føltes veldig trygt da hun satt bak roret.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jens Stoltenberg. Han er et ideologisk bevisst og samtidig kunnskapsrikt menneske, som oppnår resultater uansett hvordan han snur og vender seg. Han har fått respekt fra både Merkel og Trump – det var jo egentlig en umulig kombinasjon, men han klarte det likevel. Jeg er også imponert over hvordan han opptrådte på som statsminister, spesielt etter Utøya. Han manet til samling, og jeg mener han reddet Norge fra stor splittelse. Det beundrer jeg ham for.

Journ.anm.: I etterkant av intervjuet har Dagsavisen Fremtiden sendt følgende spørsmål skriftlig til Bjørkholt: «Lørdag skrev Dagens Næringsliv at du tidligere har skrevet flere innlegg på Facebook hvor du har argumentert for at Ap bør føre en strengere linje i innvandringspolitikken. Du skrev blant annet dette: «Norsk politikk skriker på et sosialdemokratisk parti med restriktiv innvandringspolitikk, slik som Dansk Folkeparti». Hva mener du om dette nå?»

Bjørkholt ønsker ikke å kommentere overfor Dagsavisen, men viser til svaret han har gitt DN. Til DN har han sagt at han fremdeles ønsker en strengere innvandringspolitikk, men mener Facebook-innleggene var for uforsonlige.