Navn i nyhetene

Per Olaf Lundteigen (Sp): – Stortinget må ta makta tilbake

Ringrev på stortinget, Per Olaf Lundteigen, vil ha mye tilbake: lokale lensmannskontorer, selve fylket Buskerud med fire sorenskrivere, og et Norge uten EØS.

Lurer du på hvem det er vi faktisk stemmer inn på Stortinget? Før valget 13. september tar Dagsavisen Fremtiden en prat med alle 1. kandidatene i de største partiene i Buskerud valgkrets.

Hvem: Per Olaf Lundteigen (68) fra Vestfossen.

Hva: Stortingsrepresentant fra Buskerud for Senterpartiet.

Hvorfor: Det nærmer seg valg, og vi vil finne ut hvem Senterpartiets førstekandidat egentlig er.

Hei, Per Olaf, har du tid til et lite intervju nå?

– Jada, kjør på.

Kan vi ikke begynne med hvor du er fra?

– Jeg er fra Vestfossen. Oppvokst 500 meter fra der hvor Hans Nielsen Hauge ble fengslet i 1804, og så satt i varetekt i ti år, uten å få en dom.

Oh, hvem er det?

– En av de viktigste personene i norsk historie!

Oi, jeg har nok ikke fulgt godt nok med i historietimene, men er det en person du er inspirert av?

– Ja, absolutt han var jo mest kjent for sitt religiøse budskap, men for meg er hans budskap om at også prester skal være ærlige viktigst. Han var en folkeopplyser og var med på å skape en maktbalanse mellom landets ledelse og vanlige folk.

Er det noe du brenner for?

– Ja, en av mine hjertesaker er jo at Stortinget skal få makten sin tilbake. EØS-avtalen svekker arbeidsrettighetene til norske arbeidstakere, det fører til at stadig mer makt flyttes fra Stortinget til Brussel, og at norske ressurser i stadig større grad kontrolleres av EU. Og av noen i Brussel som ikke er folkevalgte engang.

Hvorfor er dette viktig for deg?

– Når det kommer uvær slik som koronapandemien, da må vi ha Stortingets makt og Stortingets frihet til å gjøre det vi må. Det har vi ikke nå. Derfor må vi ut av EØS-avtalen.

Men, hvordan skal du jobbe for det?

– Gjennom folkeopplysning: å fortelle hvorfor EØS-avtalen og Brussel er en tvangstrøye som svekker folkevalgtes mulighet til å gjøre en god jobb for Norge.

Hva mener du er den største tabben denne regjeringen har gjort?

– Det er at regjeringen ikke har rustet Norge slik at vi har en bedre beredskap mot kriser. Koronapandemien viste det. Videre har regjeringen ikke styrket næringslivet slik at vi er blitt mindre avhengig av olje- og gasseksport. Vi må satse på produksjon og foredling av våre fornybare naturressurser. Vi må desentralisere arbeid, makt og kapital. I stedet for dagens sentralisering. Vi må spre makt til de mange og ikke samle den hos de få. Vi må utjevne økonomiske forskjeller, ikke styrke dem. Vi må tenkte mer langsiktig og ikke kortsiktig fortjeneste som dagens regjering.

Hva med deg selv da, har du gjort noe som du tenker du burte ha gjort annerledes?

– Jeg skulle ha vært enda tydeligere og mer bestemt.

Hvem ønsker du å danne regjering med?

– Det må bli Arbeiderpartiet. Om ikke det gir flertall må vi diskutere om SV skal være med. Ingen andre partier er aktuelle.

Du har jo vært lenge på Tinget, hva har du fått til som du er ekstra stolt av?

– Det må jo være at vi sa nei til EU i 1994. I tillegg har jeg vært med på redde Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestue.

Hva vil du bidra til, hvis du blir valgt inn?

– Nedlegge Viken og få tilbake Buskerud. Vi skal ha tilbake lokale lensmannskontorer. Ha fire sorenskrivere i Buskerud. Få et ordentlig NRK Buskerud med stedlig ledelse. Fylkestingsvalg for Buskerud i 2023. Styrke kommuneøkonomien i dagens kommuner i dagens Buskerud.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan se for streng ut, men det bare ser sånn ut.

Hva gjør du når du skeier ut?

– For meg betyr det å skeie ut å ikke arbeidet en dag. Da drar jeg ut i skogen for å gjøre med rusta igjen til arbeidet.

Er det noe du angrer på?

– Jeg skulle hatt mer tid til familien.

Ja, hvordan er dagene til en stortingsrepresentant?

– Mye mer hektisk enn folk tror.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Jeg har intet ønske om å ha en superkraft. Jeg vil bare være et vanlig menneske.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må være mine besteforeldre.

Hvorfor det?

– De var veldig arbeidsomme og sparsommelige.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må bli leder i Natur Ungdom. Da hadde vi snakket om økologi, botanikk, kuer, ideologier, fluer, svaler, maur, fødsel, slakting og livet. Jeg har fulgt to ungdomsorganisasjoner, den ene er 4H og Natur ungdom. Der er det lite alkohol og mye samfunnslære.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det å oppleve en fødsel, om det er et dyr eller et menneske. Det er ikke selvsagt at alle blir født velskapt. Det er et under hver gang. Når jeg ser at alt har gått bra, det gir meg en stor, indre glede.

Nyeste fra Dagsavisen.no: