Nav-skandalen: Har krevd inn 200 millioner kroner urettmessig

Nav anslår nå at de siden 2012 har krevd inn 200 millioner kroner urettmessig i tilbakebetalingssakene.

Til nå har Nav totalt utbetalt 12,2 millioner kroner til 308 personer i tilbakebetalingssakene. I tillegg er 111 saker ferdigbehandlet til utbetaling, men i disse sakene er det ikke utbetalt noe fordi personene det gjelder ikke har tilbakebetalt noe til Nav. I disse sakene blir gjelden til den enkelte slettet.

Magne Fladby leder Nav-teamet som skal sørge for at de som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fra Nav på grunn av etatens feilpraktisering av EØS-reglene, får pengene tilbake.

Seksjonssjefen gjør det klart at målet fortsatt er at alle tilbakebetalingssakene skal være ferdigbehandlet i midten av april. Nav har anslått at det er snakk om rundt 2.400 saker totalt.

– På tre måneder har dere ferdigbehandlet litt over 400 saker. Er det da realistisk at dere skal greie å ferdigbehandle 2.000 saker på snaue tre måneder?

– Vi mener det er realistisk. Dette er nybrottsarbeid. Vi har opprettet et innsatsteam på over 50 personer. Det måtte lages rutiner. Derfor har det tatt litt tid å komme opp i fart. I tillegg har vi prioritert de mest alvorlige og mest komplekse sakene først. 

Magne Fladby, leder for innsatsteamet i Nav som skal rydde opp i trygdeskandalen.
Foto: Mina Ræge

Magne Fladby leder et team på rundt 50 personer som skal rydde opp etter at Nav i årevis har feilpraktisert EØS-reglene. Foto: Mina Ræge 

I tillegg til tilbakebetalingssakene, skal teamet til Fladby gå gjennom alle saker der folk har fått urettmessig stans eller avslag på utbetaling av ulike ytelser mens de har oppholdt seg i et EØS-land.

Ifølge Fladby er det snakk om flere tusen saker, men dette arbeidet har de ikke kommet i gang med ennå. 

– Har dere har nok ressurser til å få unna sakene raskt?

– Det er alltid ønskelig med mer ressurser, men dette er komplekse saker som krever svært god kompetanse. Det går derfor ikke så raskt å lære opp nye. Vi må også holde saksbehandlingen i gang i andre saker. 

Les også: Nav-skandalen: – Høringene i Stortinget er poengløse

Krevd inn 200 millioner urettmessig 

– Hvor mye regner dere med å måtte utbetale totalt?

– Basert på et anslag om at det er 2.400 tilbakebetalingssaker og sakene vi har behandlet så langt, regner vi med en utbetaling på rundt 100 millioner kroner. Samme beløp vil gå til sletting av gjeld, så da blir beløpet 200 millioner kroner.

Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget skal om kort tid avklare om Navs feilpraktisering av EØS-reglene startet i 2012 eller om den strekker seg helt tilbake til 1994.

Nav har kun fått beskjed om å se på saker fra 1. juni 2012 da EUs trygdeforordning ble implementert i Norge. Fladby og innsatsteamet har ennå ikke tatt stilling til hvordan de skal gå fram hvis konklusjonen blir at saker helt tilbake til 1994 må gjennomgås.

– Vi har ikke lagt noen plan ennå. Det som er åpenbart, er at det er langt færre som ble domfelt i perioden før 2012. Men det er ingen tvil om at det kan være snakk om mange tilbakebetalingssaker.

Les også: Nav-skandalen: Mener Hauglie sniker seg ut bakveien

2.400 henvendelser 

Fladby har ikke et nøyaktig årstall å vise til når det gjelder hvor langt tilbake i tid sakene er søkbare elektronisk.

– Det er litt ulikt på ulike ytelser. Jo lenger tilbake i tid, jo mindre vil vi finne digitalt. 

Nav må da gå gjennom sakene manuelt. På spørsmål om hvordan det arbeidet eventuelt skal foregå, svarer han:

– Det har jeg ikke vurdert ennå. Det må vi gjøre hvis det blir en realitet.

Så langt har de fått rundt 2.400 henvendelser fra folk som mener de er berørt av Navs feiltolking av EØS-reglene.

Les også: Nav-skandalen: Mener regjeringen fikk klar beskjed i 2017 om at noe var galt med praksisen