Nav brøt loven da tobarnsmor Beate ble kastet ut hjemmefra og måtte bo i bilen

Etter refs fra Fylkesmannen i Oslo og Viken innrømmer Nav at de gjorde feil da Beate Skogly ble kastet på dør.

Av Line Fausko/FriFagbevegelse

– Jeg er glad og lettet over å ha blitt hørt.

Det sier Beate Skogly etter at Fylkesmannen har konkludert med at Nav brøt loven når hun i fjor endte opp med å bo i bilen. Det skjedde etter at hun ble kastet ut av leiligheten. FriFagbevegelse fortalte hennes historie i august.

På grunn av manglende depositum, kom huseier og låsesmed på døra 25. juni i fjor.

Hun klaget inn Nav Fredrikstad til Fylkesmannen på to punkter: Utilstrekkelig råd og veiledning i forbindelse med fravikelse (utkastelse) av bolig og for ikke å ha gitt et godt nok midlertidig botilbud etterpå.

Les også: Tobarnsmor Beate mistet leiligheten og måtte bo i bilen. Nå må Nav svare for seg

Slik konkluderte fylkesmannen

Skogly fikk ikke medhold på det første punktet, men vant fram på det siste:

Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderte med at Nav ikke har gitt forsvarlige tjenester om midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven paragraf 27, jf. 4.

Punktet Skogly ikke fikk medhold i, gjaldt forsvarlig råd i forkant av at hun ble kastet ut av boligen. Her mener Fylkesmannen at Nav har gitt god nok informasjon, og at Skogly hadde mulighet til å protesterte på oppsigelsen fra utleier innen en måned, noe hun ikke gjorde. Fylkesmannen mener også at Nav ikke hadde mulighet til å fange opp at Skogly var oppsagt fra sitt leieforhold når hun selv ikke kontaktet Nav om dette før oppsigelsens klagefrist.

Tilsynsbrevet er unntatt offentligheten, men FriFagbevegelse har fått innsyn etter samtykke fra Skogly.

Selv om Skogly er glad for konklusjonen, sitter hun likevel igjen med en vond ettersmak:

– Det bør ikke være sånn at man må gå gjennom Fylkesmannen for å bli hørt. Dessuten har ikke alle en fullmektig (Velferdsviter Kurt Inge Bjørnholm, red.anm.). Hadde jeg ikke hatt ham, vet jeg ikke om jeg hadde klart å stå opp mot dem.

Ifølge Skogly har hun ikke fått en beklagelse fra Nav-kontoret. Det skulle hun gjerne hatt.

Les også: De gledet seg til å feire ti års bryllupsdag, så fikk Geir dødsdommen

– Vi har lært

Når FriFagbevegelse tar kontakt med Nav, innrømmer de feil:

– Vi beklager at Beate ikke har vært fornøyd med hjelpen hun har fått. I denne saken har vi lært at vi burde bedt om skriftlig søknad på midlertidig bolig slik at vi fikk skriftliggjort og fattet et vedtak, skriver de i en epost til FriFagbevegelse.

Nav ønsket ikke å gi en uforbeholden unnskyldning til Beate etter spørsmål fra FriFagbevegelse.

– Fylkesmannen kommer med merknader og ber dere gå gjennom rutinene, samt utarbeide rutiner for håndtering av henvendelser fra namsmyndighetene. Har dere gjort det?

– Rutinen ved Nav Fredrikstad er at veileder skal følge opp varsler fra namsmyndighetene når bruker har et løpende klientforhold ved vårt kontor. Dette var sist tema i vårt fagmøte for alle ansatte den 18/09-19.

– Ingen unnskyldning

Beate Skogly mener Navs svar ikke holder vann:

– Det Nav kommer med, er ingen unnskyldning.

– Når fylkesmannen er så tydelig på at de brøt loven, ble jeg faktisk overrasket over at de ikke kan gi meg en ordentlig unnskyldning. Det sier litt om holdningen Nav har til oss brukere. Det jeg opplevde var en stor ting for meg, men kanskje ikke for dem, sier Skogly.

Les også: Før var vi Østfoldinger. Hva er vi nå?

Fikk ikke skriftlig vedtak

Etter at Skogly ble kastet ut, fikk hun tilbud om midlertidig overnatting på Mosseveien Park. Dette takket hun nei til fordi hun mente det var uforenlig å bo der med barn. Som følge av dette, bodde hun noen dager i bilen og hos venner og bekjente. Barna bodde hos far.

Om dette skriver Fylkesmannen:

«Ekstra skjerpende er det at Skogly og barna var uten egen bolig og at Skogly ga beskjed om at hun mente tilbudet ikke var egnet for barn.»

Fylkesmannen er også kritisk til at Navs tilbud ble gitt muntlig, som de mener er et rent lovbrudd. Ved ikke å gi et skriftlig vedtak, mistet Skogly retten til å klage.

«At det ikke ble fattet vedtak i denne saken, er en alvorlig saksbehandlingsfeil vi mener har kunnet virke bestemmende på avgjørelsen. Dette er ikke i tråd med lov og Fylkesmannen konkluderer med lovbrudd på dette punkt».

– Jeg håper Nav skjerper seg, så dette ikke skjer igjen.

Men sikker, det er hun ikke.

Les også: Espen og kollegaene på Øra knuser 120 biler daglig – for å gi dem nytt liv

Les hele svaret fra Nav:

– Det er riktig at Fylkesmannen konkluderer med at Nav Fredrikstad ikke har gitt forsvarlige tjenester om midlertidig botilbud. Fylkesmannen begrunner dette med at det ikke er fattet et skriftlig vedtak, men at Skogly i denne saken fikk en muntlig behandling av søknaden om midlertidig botilbud. Nav Fredrikstad ga Skogly informasjon om våre midlertidige botilbud, som etter sosialtjenesteloven har en forsvarlig standard. Slik vi oppfattet det ønsket hun ikke noen av de boalternativer som ble fremlagt, og søkte derfor ikke skriftlig om disse tjenestene.

– Rutinen ved Nav Fredrikstad er at veileder skal følge opp varsler fra namsmyndighetene når bruker har et løpende klientforhold ved vårt kontor. Dette var sist tema i vårt fagmøte for alle ansatte den 18/09-19.

– Vi beklager at Beate ikke har vært fornøyd med hjelpen hun har fått. I denne saken har vi lært at vi burde bedt om skriftlig søknad på midlertidig bolig slik at vi fikk skriftliggjort og fattet et vedtak.