Annonse
Per Olaf Lundteigen (Sp) mener det nå har blitt klart at det var justisdepartementet som tok avgjørelsen om å legge ned Samlok i Drammen.

Lundteigen: Politisk beslutning å legge ned alarmsentral i Drammen

Det var Justisdepartementet og ikke POD som reelt besluttet å legge ned operasjonssentralen SAMLOK i Drammen. Det er Sps Per Olaf Lundteigen overbevist om.

Annonse
Fremtiden

 

Av Kristian Skårdalsmo, NTB
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, hvor Lundteigen sitter, skal behandle saken på sitt møte tirsdag.

Senterparti-politikeren mener justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i sitt svarbrev til komiteen feier all tvil til side om hvorvidt Politidirektoratet (POD) handlet på egen hånd eller på oppdrag fra Justisdepartementet da beslutningen om avvikling i Drammen ble tatt.

– Vi vet nå at departementet hadde den reelle beslutningen, sier han til NTB.

Kontrollkomiteen har krevd svar på hvilken rolle Amundsen spilte før den felles operasjonssentralen i Drammen ble besluttet avviklet.

«Samme bygg» ble «vegg-i-vegg»

Overordnet reises det, etter en rekke avsløringer i VG, spørsmål om POD trenerte eller aktivt motarbeidet Stortingets vedtak fra 2015 om å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler.

Mer spesifikt vil komiteen vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som har hatt samlokalisering siden 2010, og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten AMK.

Lundteigen viser til at det i bestillingen fra justiskomiteen på Stortinget ble krevd at målet var å samlokalisere «nødmeldingssentralene for brann og politi i samme bygg».

I sitt oppdragsbrev omdefinerte imidlertid Justisdepartementet dette til «vegg-i-vegg» i samme etasje.

– Så stor som den nye operasjonssentralen ble, ble det hevdet det ikke plass til den i den etasjen som er i politihuset i Drammen, konstaterer Lundteigen.

Advarer mot omkamp

I sitt svarbrev advarer Amundsen også mot omkamp om hvor politiet skal ha administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt.

– En omkamp vil forsinke prosessen, føre til betydelige merutgifter og kunne svekke tjenestetilbudet, skriver han.

Sju ordførere i Buskerud, og fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), har sendt brev til justisministeren hvor de krever at samlokalisert operasjonssentral bevares i Drammen.

Lundteigen beskriver beslutningen om å avvikle SAMLOK Drammen som vanvittig og tar gjerne omkamp etter valget.

– Det er trist og tragisk det som er i ferd med å skje. Men det kan rettes opp gjennom nye politiske vedtak til høsten, sier han.

Lukket møte

Saken er ikke den eneste kontrollkomiteen skal forsøke å lande før sommeren.

Torsdag ba komiteen Riksrevisjonen kommentere at Stortingets presidentskap tilbakeviser sentrale deler av kritikken av byggesprekken i Prinsens gate 26. Saken skal behandles før sommeren.

Det skal også Riksrevisjonens mye omtalte rapport om manglende objektsikring. Komitéleder Martin Kolberg (Ap) har skrevet én åpen og én gradert innstilling. Det betyr at deler av behandlingen i Stortinget, etter alt å dømme, vil foregå for lukkede dører førstkommende mandag. Innstillingen fra komiteen kommer tirsdag ettermiddag.

Samtidig har komiteen bedt utenriksminister Børge Brende (H) om ytterligere utdyping av UDs bistandspraksis i kjølvannet av ILPI-saken. Et svar er ventet tirsdag eller onsdag.

Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren. Justisdepartementet får krass kritikk i Riksrevisjonens rapport.

Annonse