Yousuf Gilani kan havne på vippen i viktige saker

Varaordfører Yousuf Gilani kommer til å stemme fra sak til sak når han nå kommer tilbake i bystyret. Han vil kunne havne på vippen og bli den avgjørende stemmen i viktige saker i formannskapet.

– I formannskapet får min stemme en viss betydning. Der er det seks i posisjon og seks i opposisjon. Både i bystyret og i formannskapet tenker jeg at saken skal avgjøre hva jeg stemmer. Jeg vil høre på innbyggerne, sier Yousuf Gilani.

Fra 1. juli var Gilani tilbake i rollen som Drammens varaordfører, etter å ha vært ute i permisjon siden i fjor høst. Nå har han planer om å engasjere seg for fullt i drammenspolitikken ut valgperioden, som varer til høsten 2019.

Les også: Yousuf Gilani gjør comeback i Venstre

Åskollen, Holmen og Buskerudbypakke 2

Gilani har flere saker han vil prioritere høyt.

– Jeg har bestemt meg for å fokusere kun på politikk. Ny skole på Åskollen er noe vi bør klare å få gjennom i neste budsjett, sier han.

Buskerudbypakke 2 er han ikke særlig begeistret for, og vil gjerne gjøre sitt for at den ikke får gjennomslag i sin nåværende form. Og han er skeptisk Drammen Havns planlagte storstilte utbygging av Holmen.

– Havneområdet er en viktig tomt. Vi bør kunne se på andre muligheter enn en massiv utbygging av Holmen. Det er fullt mulig å kombinere en del ting der, som vil gjøre byen vår spennende, sier Gilani.

Les også: Vil strippe Gilani for de verv de kan

Skuffet over Ap

Innvandrings- og integreringspolitikk blir et annet fokusområde for Gilani i bystyret.

– Jeg vil jobbe for at vi får inn noen med innvandrerbakgrunn i toppledelsen i Drammen kommune, slik at administrasjonen i kommunen kan gjenspeile befolkningen. Derfor har jeg fremmet en interpellasjon i bystyret om at vi innfører anonyme søknader, slik at man ikke diskrimineres på grunn av navnet, sier Gilani.

I 2014 fikk Gilani integreringsprisen av ALDE, for sitt arbeid for å forebygge ekstremisme og radikalisering blant unge. ALDE er den europeiske sammenslutningen av liberaldemokratiske partier i Europa.

– Jeg har alltid hatt et hjerte for de svakeste. Det er dem som trenger oss mest, sier Gilani.

Nå klarer han ikke å dy seg for et lite stikk til drammenspolitikerne Jon Helgheim (Frp) og Masud Gharahkhani (Ap) som begge har blitt nasjonale innvandringspolitiske talspersoner i sine partier.

– Vi scorer godt på integrering i Drammen, men vi hører altfor ofte om hva som ikke fungerer. Det er viktig å bygge videre på det som fungerer, fremfor å snakke om bønnerop fra moskeer og å hjelpe flyktningene der de er, sier han.

Spesielt Ap har forandret retorikk, mener han.

– Jeg er skuffet over hvordan Arbeiderpartiet har begynt å kopiere Frp, og er begynt å bli populistisk når det gjelder innvandringsspørsmål, sier Gilani.

Les også: Gilani anmelder politifolk og går hardt ut mot etterforskningsleder

Kaffe med Vigrid-leder

Varaordføreren vil arbeide mot diskriminering, som han mener er utbredt, og er ikke i tvil om hva som er hans største styrke som politiker.

– Min største styrke er kommunikasjon. Jeg snakker med mennesker av alle slags nasjonaliteter, og de forteller om at om de blir diskriminert på boligmarkedet og på jobbmarkedet. Er du innvandrer har du et handikap. Er du muslim, har du to, sier han.

Selv nazister har han valgt å møte til dialog.

– Jeg har drukket kaffe med Vigrid. På begynnelsen av 2000-tallet blomstret de, og mange var bekymret. Da valgte jeg å møte nestlederen Torgrim Bredesen for en kopp kaffe. Skal man finne gode løsninger, må man kunne snakke sammen. Kommunikasjon er nøkkelen til at vi får en bedre hverdag, sier han.

Mange kontroverser

Yousuf Gilani har vært gjennom en rekke kontroverser, både politisk og privat.

Gilani meldte seg inhabil i korrupsjonssaken i Drammen i 2016, fordi nære slektninger var involvert i saken.

– Det har vært et enormt press, fra januar 2016 da korrupsjonssaken eksploderte, og fram til jeg tok permisjon i oktober 2017. Det har vært spekulert i min rolle i korrupsjonssaken, men den har jeg ikke hatt noe å gjøre med.

Varaordføreren har aldri blitt siktet for noe som har med denne saken å gjøre.

– Hva mine familiemedlemmer eller slektninger har gjort eller ikke gjort, får de selv stå til ansvar for. Jeg registrerer at alle korrupsjonssakene som har blitt etterprøvd i lagmannsretten har endt med frifinnelse, sier Gilani.

Han synes medietrykket i saken har vært svært vanskelig.

– For meg personlig har det vært vanskelig å være ansiktet til denne korrupsjonssaken. Jeg er glad for at det kom tydelig fram at jeg ikke har noe med det å gjøre, sier han.

Les også: Reagerer på «hemmelig» tilbud om ny idrettshall

Angrer på et par ting

I 2017 ble det nye kontroverser. I februar viste det seg at han hadde solgt et hus uten alle nødvendige byggetillatelser.

– Det er mange ting jeg skulle gjort annerledes, spesielt når det gjelder boligsalget, hvor to boder ble gjort om til oppholdsrom uten nødvendig godkjenninger. Det beklager jeg og legger jeg meg helt flat for. Jeg burde vært tettere på med tanke på å få nødvendige tillatelser, sier Gilani om det i dag.

Gilani ble også bøtelagt for identitetskrenkelse høsten 2017, men står hardnakket på at han aldri har gjort det han ble bøtelagt for.

Det er imidlertid en ting til han angrer på.

– Det er ikke til å skyve under en stol at det har vært konflikt mellom meg og enkelte styremedlemmer i Venstre. Noen mente at jeg burde ta permisjon allerede i februar 2017, og jeg fikk masse e-poster om at jeg burde trekke meg. Hvis ikke ville de gå ut i offentligheten og be meg om å trekke meg. Så kom Marienlyst, hvor Venstre hadde planer om å stemme for utbyggingen, og dagen etter gikk de ut og sa at jeg burde melde meg ut. Det sendte meg ut i følelsesmessig ubalanse, og jeg sendte en e-post til Reidar Reitan (nå Foehling), som er en flott person, og den beklager jeg. Jeg har beklaget til Reidar i en telefonsamtale. Den e-posten skulle jeg vært foruten, sier Gilani.

I dag er Gilani medlem i Vestre, men representerer ikke Drammen Venstre i bystyret. Der er han nå uavhengig representant.

Les også: Gilani tilbake som varaordfører: – Det har vært et til tider umenneskelig press

Stolt av Marienlyst

Er det en ting Gilani er stolt av, er det at han var med på å stoppe Marienlyst-utbyggingen

– Min posisjon og situasjon ble ikke enklere av at jeg gikk mot Marienlyst-utbyggingen, men det var en avgjørende årsak til at jeg kom tilbake høsten 2017, sier han.

Gilani synes det har vært svært tungt med all medieoppmerksomheten han har fått knyttet til sakene som allerede er nevnt. Samtidig har han ikke vært alene eller isolert.

– I denne perioden har jeg fått utrolig mye støtte, og har tatt imot all den hjelpen og støtten jeg kunne få. Jeg tror ikke jeg hadde klart dette uten den hjelpen, sier han.

Nå ønsker han å bygge opp tilliten, også blant dem som har mistet den.

– Tillit er noe du opparbeider deg gjennom handlingene du utfører gjennom et langt liv. Jeg vet at en del mennesker har skapt seg et bilde hvor jeg ikke har tillit, men jeg skal gjøre mitt beste for å gjenvinne den.