Vy har ingen planer om Bybil i Drammen

Vy har ingen ingen konkrete planer om å ta sitt Bybil-konsept til Drammen med det første.

– Vi har ikke konkrete planer om ekspansjon til Drammen per i dag. Vårt fri-flyt delebilkonsept med elektriske biler er mest økonomisk og miljømessig bærekraftig når bilene deles hyppig mellom brukerne. Det krever en høy befolkningstetthet. Etter hvert som flere og flere nordmenn velger å leve uten privatbilen sin, vil vårt konsept bli bærekraftig også på steder med lavere befolkningstetthet. Drammen er på radaren vår, men vi har ingen planer med det første, sier Espen Dyb Løvold, daglig leder i Vy Bybil til Dagsavisen Fremtiden.

I Oslo har vy 250 bybiler som gjør det mulig å komme seg fra dør til dør uten bruk av egen bil eller taxi. Standardprisen for å bruke bilene er fem kroner per minutt.