Vraket omstridt kommunevåpen-forslag

Flertallet i fellesnemnda i nye Drammen vil ikke gå videre med vinnerforslaget fra konkurransen som skulle forene de tre kommunepartnerne om en felles ny start.

Torsdag behandlet Fellesnemnda for ny Drammen kommunevåpenet for Nye Drammen kommune.

Innstillingen fra prosjektrådmannen indikerte to veier videre: Alternativ 1: Forslaget med tittel «Årringer – ringvirkninger» innstilles som vinner av den profesjonelle konkurransen om kommunevåpen for Nye Drammen. Innstillingen sendes de tre kommunestyrene til endelig behandling. 

Som alternativ 2: Fellesnemnda finner å ikke kunne kåre en vinner etter arbeidsgruppas innstilling. Det settes i gang en prosess med organisering av et nytt profesjonelt prosjekt. Den prosessen planlegges, beskrives og legges fram for fellesnemnda snarest mulig, og skal inneholde prosess for prekvalifisering for profesjonell konkurranse.  

Allerede før møtet ble det klart at den politiske vinden hadde snudd, skriver Drm24.

LES OGSÅ: Rekordsommer på voldtektsmottaket

LES OGSÅ: Her åpner årets største utstilling

–  Såpeopera

Forslaget fra juryen og arbeidsgruppa, det blå og hvite emblemet kalt «Årringer - ringvirkninger»,var innstilt av arbeidsgruppa som det forslaget av 40 innsendte som skilte seg ut som spennende og dynamisk og moderne.

– Såpeoperaen fortsetter, men siste ord er ikke sagt. Dette er en fullstendig fadese igangsatt av Fellesnemnda som jeg håpet vi skulle få avsluttet i dag. Nå se det likevel ut til at den fortsetter, sier Lavrans Kierulf (Frp). Som eneste medlem i arbeidsgruppa gikk han imot vinnerforslaget og stilte sitt eget forslag: at den nye storkommunen fortsetter med Drammens gamle kommunevåpen som sitt symbol.

Forslaget fikk imidlertid heller ikke torsdag flere enn hans egen stemme.

– Jeg ser likevel på dette som en bitteliten seier, og jeg merker meg at de andre partiene er mer ydmyke nå enn de har vært tidligere i dette sprøsmålet. Jeg stller store spørsmålstegn ved at vi nå skal kjøre i gang en ny prosess, og hente inn profesjonelle til å utarbeide enda nye forslag. Nå venter en en ny ørkenvandring, sier Kierulf.

Ståle Sørensen (MDG) var den som kom med forslaget som til slutt fikk flertall i nemnda, dr representanter for alle tre kommuner sitter.

For å få avgjort spørsmålet om det gamle byvåpenet likevel skal kunne brukes, skal de tre kommunestyrene ta det opp hver for seg – før de subsidiært stemmer for ett av de to innstilte forslagene.

– Hvis Svelvik og Nedre Eiker sier nei, er den ballen lagt død, sier Sørensen til Drammens Tidende.

I tillegg blir det altså opp til de lokale forsamlingene å gå inn for "Årringene" – eller å starte en ny prosess. I en eventuell ekstrarunde vil man henvende seg til profesjonelle aktører for å få utformet nye forslag politikerne kan stemme over.

Har tre millioner

Hvor mye prosessen med "ekstrarunde" kan komme til å koste innbyggerne, er det for tidlig å si.

Tor Kristian Eriksen er sekretær for arbeidsgruppa som har hatt i oppdrag å jobbe med identitet, symboler og felles kultur. Gruppa har et budsjett for inneværende år på kr. 320.000, som i tillegg til kommunevåpenavklaringen også skal dekke møtevirksomhet om andre komponenter i en felles kultur i den nye storkommunen.
–  Det er avsatt 3 millioner til hele prosjektet, som fram til 2020 omfatter grafisk profil, nytt ordførerkjede, og felles kulturprosjekter, sier han.

Brorparten av kostnadene forventes å ligge knyttet opp til omleggingen av hele den grafiske profilen, selv om mange av de fysiske endringene og omskilting ikke vil skjer før etter 2020, en del også i 2021, opplyser Eriksen.
– Den detaljerte planleggingen av dette er ikke startet ennå.

Den folkelige konkurransen om å utforme nytt kommunevåpen har så langt blitt ledet av kommunens eget prosjektkontor, og har ikke involvert eksterne byråer. Produksjonen av grafisk materiale er gjort på grafisk senter i Drammen kommune. Hvor mange administrative ressurser prosessen så langt har bundet opp er heller ikke så lett å kostnadsberegne. Eriksen er ansatt som rådgiver på prosjektkontoret for Nye Drammen, og har hatt konkurransefasiliteringen som arbeidsoppgave, i tillegg til flere andre oppgaver, som politisk organisering og avklaringer rundt delegeringsreglement, politisk reglement og politiske arbeidsformer.

Hvor mye kan en ny prosess som den dagens vedtak åpner for, koste?
– Vedtaket ble fattet i dag og vi har ingen oversikt over hva en ny prosess vil koste. Det har vi ikke gjort noen beregning på, sier han.

Saken er oppdatert.