Vraket minstelønnskrav for skjenkesteder i Drammen

På tirsdagens kommunestyremøte vraket flertallet forslaget om at skjenkesteder kan miste bevillingen om de ikke gir ansatte minstelønn.

Hvis de ansatte på en pub eller restaurant ikke har minstelønn, kan stedet miste skjenketillatelsen. Dette var forslaget fra Ap og Sp - men det falt under kommunestyremøtet med én stemmes overvekt (28 mot 27). Posisjonen var delt - MDG og Venstre stemte ikke med sine samarbeidspartnere. 

I tillegg hadde Ap to representanter som ikke fikk votere fordi de var inhabile - men som ikke var erstattet av varaer. 

Ap og Sp ønsket også at skjenkekontrollørene skal kunne kontrollere lønnsvilkår hos utesteder og restauranter. Dette ble også vraket av kommunestyret.

Nei til bomrings representanter stemte sammen med Ap, Rødt, SV og Sps representanter for et minstelønnskrav. Men siden MDG og Venstre var uenige med Ap, pluss at uavhengig representant Herman Ekle Lund stemte mot sammen med Høyre, KrF og Frp, holdt det ikke.

Helt til det siste var det usikkert hvor kommunestyret ville ende - og helt fram til rett før votering trodde Ap at de hadde flertallet med seg, på hengende håret. Men slik ble det ikke.

Arbeidstilsynet ikke nok

Fremtiden omtalte i august at Rødt-representant Jørgen Wilhelmsen har stilt forslag til kommunestyret om at skjenkeløyvet skal kunne trekkes tilbake om utesteder bryter med minstelønnsforskriften.

For serveringsbransjen er minstelønnssatsen for arbeidstakere over 20 år, og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år 167,90 kroner. Det er Arbeidstilsynet som skal overholde dette på kontroller, men den eneste reaksjonen de rår over er pålegg om endring. 

– Bare tre med tariffavtale

Nylig hadde Wilhelmsen sammen med Aps Eivind Knudsen og Gard Hofsvang et innlegg i Drammens Tidende der de varslet at de ville endre retningslinjene sånn at skjenkekontrollen får mulighet til å sjekke lønnsvilkår og gi prikker om minstelønnsforskriften ikke følges.

Bare tre serveringssteder har tariffavtale i byen i dag - alle hoteller, skriver de i innlegget. 

Resultatet blir altså kun små justeringer i dagens skjenkekrav. Kommunestyremøtet opphevet samtidig de midlertidige begrensningene på skjenketid som ble innført i forbindelse med koronapandemien. En innstramming i skjenketid - at serveringssteder i områder med betydelig andel boliger  må stenge 00:30 - ble vedtatt.

Stor uenghet rundt lønnskravet

Både Høyre og Frp uttrykte på møtet skepsis til å legge lønnskrav inn i skjenketillatelsereglementet. De mener det er noe som skal avgjøres mellom partene i arbeidslivet, og ikke har noe med skjenkereglementet å gjøre.

Frps Knut Gjerde stilte spørsmål ved om kommunen i det hele tatt har rett på å se lønnsslipper til ansatte, slik forslaget la opp til at kontrollørene kunne be om. Rådmannen sa i debatten at kommunen selv var i tvil om de hadde lov til dette, men registrerer at andre kommuner har lagt et slikt krav inn i sine regler.

MDG og Ståle Sørensen sa seg enig med høyresiden:

– Vi støtter Høyre. Skjenkekontrollørene skal ikke være lønnspoliti, sa han fra talerstolen. 

– Kontrollørene er allerede presset. De har ofte ikke tid til å sjekke alt de skal sjekke. Resultatet kan bli at alvorlige forhold ikke blir oppdaget. Skal vi følge dette kravet får de enda dårligere tid.

Aps gruppeleder Eivind Knudsen påpekte at minstelønna i utelivsbransjen alt er allmenngjort. Det betyr at den tariffestede lønna skal gjelde alle i bransjen, uavhengig av om de er organisert.

– Det er altså en del av loven. Derfor mener vi det er naturlig at skjenkekontrollørene også følger opp dette på kontroller, sa Knudsen. Men han fikk altså ikke flertallet med seg.

Kaos rundt inhabilitet

Høyres Andreas Muri erklærte seg inhabil i saken, fordi han selv er involvert i drift av utesteder. Det ble diskutert hvorvidt politikere som jobber på utesteder som ansatte må regnes som inhabile. Dette fordi to politikere tilstede - Aps Rutkay Sabri og Gard Hofsvang - er ansatt i utelivsbransjen. Kommunestyret endte med å anse disse som inhabile.

Aps Eivind Knudsen advarte mot dette:

– Er det virkelig sånn at det å jobbe i en sektor gjør deg inhabil? Skal man følge den logikken kan ikke de som jobber i skolen være med og vedta noe som har med skole å gjøre. Om vi legger oss på denne linja er det snart ingen igjen i salen, sier han.

Frps Ulf Erik Knudsen var derimot krystallklar:

– Dette er ikke et problem posisjonen selv har skapt, ved å dra lønnsvilkår inn i skjenkereglene. Når det da er snakk om to ansatte så vil de påvirkes av lønnsvilkårene vi setter for bransjen. Derfor er det åpenbart at de er inhabile, etter mitt syn.

Dette mente Rødts Jørgen Wilhelmsen er en avsporing. Han påpekte at lønnsforhandlinger foregår mellom partene i arbeidslivet, og ikke har noe med saken å gjøre. Men Høyres Tor Tveter mente at så lenge minstelønn dras inn som et kriterie for skjenketillatelse må det anses som at kommunen setter føringer for lønnsnivået.

Kommuneadvokaten i Drammen kom med en vurdering om at ettersom skjenketillatelse blir avhengig av minstelønn, så kan ansatte ved utesteder regnes som inhabile. Fordi de vil påvirkes økonomisk og arbeidsplassen mister skjenketillatelsen.

Og det endte altså med at de to kommunestyrerepresentene som er ansatt i utelivsbransjen ble regnet som inhabile under voteringa om retningslinjer. Siden Ap ikke hadde regnet med dette på forhånd hadde de ikke kalt inn varaer - og Ap mistet dermed to stemmer i saken, som kunne vippet flertallet.

RETTELSE: I den første utgaven av denne saken sto det at Sps gruppe var delt i saken. Disse stemte samlet for forslaget (som falt).