At det blir mindre vanlig å ta seg helt fri fra jobben, kan gå på helsa løs. Flere og flere blir syke av stressrelaterte årsaker, sier Hans Petter Tonum, daglig leder i Drammen Næringslivsforening. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Vinterferien blir kortere og kortere

DRAMMEN: Ferievanene våre er betraktelig endret de siste årene. Færre og færre tar seg tid til ferie, arbeidsgiverne krever at vi kan svare på mail hele døgnet, og aldri før har vi vært mer syke av stress.

En undersøkelse Drammen Næringslivsforening (DNF) har gjort i forbindelse med vinterferien, viser at svært få ledere, butikkeiere og andre reiser på vinterferie. Den samme trenden vises i påskeferie, juleferie og sommerferie.

Hans Petter Tonum i DNF sier at undersøkelsen bekrefter at arbeidsmønsteret og rutiner er i kraftig endring.

- Vi er veldig opptatt av å se hvordan arbeidsmønsteret utvikler seg. Vi skal jobbe for næringslivets arbeidsbetingelser, og da er slik informasjon av stor betydning, sier Tonum til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva sier tallene konkret?

- Tallene viser at 60 prosent av oss ikke tar vinterferie i det hele tatt. Det er kun 14 prosent som tar fri hele uka, og noen som tar en dag eller to. Det betyr at arbeidsmønsteret endrer seg betraktelig, sier han.

 

Teknologien har skylda

Dagens teknologiske løsninger gjør at både ansatte og ledere i næringslivet kan være kontinuerlig i kontakt med jobben, noe som gjør det lettere å reise vekk en dag eller to og ta med seg jobben. Det å reise vekk en hel vinterferieuke, uten å tenke jobb, blir mer og mer utenkelig for næringslivet.

- I dag har vi alle muligheter til å jobbe utenfor kontoret, så lenge vi er tilgjengelig som om vi skulle vært på jobben. Det betyr at alle dager, både på dagtid og kveldstid, blander sammen jobb og fritid, slik at man kan være mye mer fleksibel.

- Gjør det at vi er oftere borte i kortere tidsrom?

- Ja, det er helt klart. Det å ta seg ferie uten tilknytning til jobben er i ferd med å bli borte. Både samfunnet og arbeidsgivere krever at vi er til stede.

 

Helsemessig svært uheldig

Samtidig som folk jobber mer, det kreves lengre åpningstider, flere søndagsåpne døgn i året og andre reguleringer av arbeidstida, blir vi oftere syke av nettopp denne måten å jobbe på. Tonum i DNF sier det finnes både positive og negative ting med at forventningene til arbeidstakere øker.

- Vi har mange undersøkelser som dessverre viser at flere og flere blir syke av stressrelaterte årsaker. Økningen er faktisk dramatisk. Det er helt klart at dette en alvorlig problemstilling, og mange av oss hadde nok hatt godt av å ha mer fokus på å la arbeidet ligge - oftere enn det vi gjør i dag, sier han.

- Men isolert for et næringsliv så er det vel positivt.

- For næringslivet isolert så er dette svært positivt, men det er helt klart at for enkelte arbeidstakere kan dette være en stor utfordring. Det er nok mange som kjenner seg igjen i at vi har sjekket og svart på jobbrelaterte mail før vi har rukket å ta på oss buksene, sier Tonum.

 

Det er mange fordeler også

I Drammen har det vært stor diskusjon rundt lengre åpningstider for alle i sentrum. Butikker og Magasinet kjøpesenter ønskes mer samkjørt for å tilfredsstille kundene. I mange tilfeller kan dette også slå positivt ut, sier Tonum.

- Man skal huske på at det finnes mange som enten ønsker en jobb nummer to eller at man er student og ikke kan jobbe på dagtid som oss andre. Da er det en stor fordel at det finnes arbeid også på tidspunkter som går utover det vi fram til i dag har kalt normal arbeidstid. Det er færre og færre som jobber fra ni til fire slik man gjorde tidligere, sier han.

 

Åpningstider endres

Tonum forteller at for mange små og mellomstore bedrifter er det ofte innehaveren selv som står de lange kveldene og helgene med utvidet åpningstid. Selv er han leder for DNF som jobber for sine medlemmer hele året, og selv for Tonum er det ikke like lett å ta seg lang vinterferie. Han innrømmer at han er blitt blant de 60 prosentene som holder seg til noen dager.

- Hva med deg, Tonum, blir det vinterferie på deg i år?

- Jeg er på jobb i dag og i morgen, og håper at jeg kan ta fri noen dager, men det blir ikke full vinterferie på meg.

- Men du skal være tilgjengelig?

- Jeg sier alltid at jeg skal prøve så langt det er mulig å legge igjen noe hjemme, men vi får se, sier Tonum til Dagsavisen Fremtiden.

ronny.johnsen@dagsavisen.no