Vil verne gammelskog i Lier

Skogvern: Naturvernforbundet i Lier vil verne kommunens skog på Flagret i Sylling, og fikk med seg et knapt flertall i Miljøutvalget.

– Hvis området blir vernet er det en skikkelig gladsak og vinn-vinn for alle parter. Kommunen får penger i kassa, artene får beholde hjemmene sine og Lier bidrar til å sikre karbonbanken i skogsjorda, sier skogsbiologen, som jobber for Verdens Naturfond (WWF).

Hun håper at et vernevedtak også vil bidra til å gjøre ordningen som kalles frivillig skogvern mer kjent.

Dette går ut på at grunneiere, som selv tilbyr areal til staten for vern, får en solid slump skattefrie kroner tilbake.

– Vi er helt avhengige av at flere gjør dette – for å nå Stortingets vedtak om å jobbe for verning av 10 prosent av landets skoger, forklarer Myhre.

Håper det smitter

Søndag var hun på tur i den aktuelle skogen, sammen med blant andre Naturvernforbundets (NF) Morten Lillebergen og Venstres gruppeleder i kommunestyret i Lier Tove Hofstad.

Sistnevnte forteller at Naturvernets forslag var et innspill til kommuneplanen, som de håper å få vedtatt i løpet av senhøsten. For tiden konsekvensutredes den mulige verningen av skogen.

– I mellomtiden jobber vi for å få flest mulig med på verneplanene. Også håper vi et vernevedtak i Lier kan få de andre grunneierne til å følge etter. Lier kommune eier nemlig bare en del av skogsområdet, også eier Statskog en del, og i tillegg er det et par teiger som tilhører private grunneiere. Om disse også går inn for frivillig vern, kan vi sørge for en ordentlig utvidelse av Finnemarka naturreservat, sier Hofstad.

Ikke imponert

Ifølge WWF må fattige regnskogsland skrive under på å verne 30 prosent av skogen sin, for å få regnskogspenger fra Norge. I Norge er imidlertid bare tre prosent av skogen vernet per i dag, og med årets skogvernbevilgning vil det ta 30 år før man når målet om 10 prosent vernet skog.

Skogsbiolog Myhre er slett ikke imponert over Statskogs initiativ i så måte.

– Vi sliter med å få vernet statens egne skoger og det er veldig paradoksalt når de private grunneierne er så flinke til å verne skogene sine frivillig. Det burde jo vært motsatt, mener hun.

Hofstad håper klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil legge press på Statskog, for å sikre vern av de siste verneverdige skogene i i Buskerud.

– Klart staten må gå foran som et eksempel til etterfølgelse, fastslår lokalpolitikeren.