Lavrans Kierulf fra Frp er enig med Bent Inge Bye (Ap). FOTO: RONNY JOHNSEN

Vil styrke lensmannen

MOTSATT VEI: Fremskrittspartiet fnyser av Politidirektoratet som hevder at antallet lensmannskontorer må ned for å få mer politi i gatene. - Distriktspoliti skal bestå.

Stort sett alle politiske partier og alle de 27 politidistriktene i landet er enige om at den varslede politireformen er viktig å få gjennomført. Uenighetene starter når antallet lensmannskontorer skal ned.

Dagsavisen Fremtiden skrev i går om politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt, Johan Brekke, som mener at jo færre politidistrikt man har, desto færre lensmannskontorer vil det bli. Per Sandberg fra Fremskrittspartiet er helt uenig i det.

- Ved å legge ned et visst antall politidistrikt, vil vi frigjøre midler som kan fordeles på lensmannskontorene, sier Sandberg.

I tillegg foreslår Frp i sitt partiprogram at Politidirektoratet skal bygges ned, slik som har vært tilfelle i Sverige og Finland. Samtidig har partiet sammen med Høyre forhandlet seg fram til en lovfestet garanti for politistudenter som gjør at de har jobb når skolen er avsluttet og bestått.

 

Mer synlig politi

Omorganiseringen av politiet skjer for å holde tritt med den økende kriminaliteten og det faktum at det blir begått flere alvorlige kriminelle handlinger nå enn tidligere. Lavrans Kierulf fra Drammen Fremskrittsparti støtter Arbeiderparti-ordfører Bent Inge Bye fra Nedre Eiker kommune, som synes nedlegging av lensmannskontoret i kommunen er feil vei å gå.

- Vi mener at ved å få betydelig færre politidistrikt, frigjøres det midler som vi kan benytte på en fornuftig måte. Vi har lyst til å videreføre lensmannsetaten slik den er i dag, og vi mener dette er den smarteste veien å gå for å sørge for at det er nok politi i distriktene - der folk bor, sier Lavrans.

 

Mindre byråkrati

Dermed er alle enige i at sammenslåingen av politidistriktene frigjør kapital til å satse, men hvor pengene skal brukes, er man langt fra enige om.

- Tanken er å få avbyråkratisert politiet. Vi setter av mer penger til politiet enn noen av de andre partiene, og det gjør vi fordi vi mener at vi både kan styrke lensmannskontorene og den viktige jobben de gjør, samtidig som vi kan øke antallet utegående politifolk, sier Kierulf.

Politidirektøren har gitt sin anbefaling og støtter Politidirektoratets nedleggelse av lensmannskontor over hele landet.

ronny.johnsen@dagsavisen.no