Vil styrke de små

Småbryggeriene som har poppet opp de siste årene merker at markedet er mettet. Regjeringens forslag til avgiftslettelse hjelper bare de aller minste, fastslår bryggerne selv.

– Dette er et byråkratisk opplegg som vil skape mer jobb for små bedrifter. Det hadde vært mye enklere å gjøre det slik de gjør i England: Alle som produserer under 500.000 liter i året, får halv avgift, sier Egil Hilde i Haandbryggeriet.

Siden bryggeriet han leder årlig produserer mer enn taket på 200.000 liter som forslaget innebærer, behøver han ikke finregne for å finne noen effekt, men sier han har vært i kontakt med flere bryggerier mandag.

– Effekten er liten og veier knapt opp for økningen som har vært de siste årene. Små bryggerier vil her bli sittende med papirarbeidet selv, noe de må ta høyde for at kan bli kontrollert. Og dette er komplisert fra før – jeg synes forslaget er dårlige greier, sier Hilde.

Treffer de ferske

David Johannesen i Disko Brewing, som startet produksjonen i gamle Svensefjøset i Lier i april i år, er mer positivt stemt.

– For oss vil forslaget ha en effekt, fordi vi er såpass små. Om alt vårt butikkøl får redusert avgiften med 20 prosent, vil det bli en kostnadsbesparelse på rundt 110.000 kroner for oss, sier han, og legger til grunn en avgiftssats på rundt 22 kr per liter. Denne satsen er foreslått økt med 1,4 prosent i det samme budsjettet.

Pengene bryggeriet kan spare, vil kunne bidra til at de kan ansette en til, og øke volumet både på øl med høyere styrke og butikkstryke.

– I det totale bildet er det positivt for oss, og kan gjøre oss mer konkurransedyktige på pris i forhold til de litt større som produserer mye større volum, men har lavere dekningsbidrag enn oss, sier han.

Disko er inne i sitt første driftsår, og har passert 30.000 liter siden de kom ordentlig i gang i mai. Målet er å produsere 50.000 liter innen nyttår, hvorav rundt halvparten vil være butikkøl. For å få det til må en tett timeplan holdes.

– I denne bransjen er det mange dugnadstimer som aldri kommer med i noe regnskap. Det er lange dager og søvnløse netter, som kanskje blir færre med dette, sier Johannesen.

Spent på priskrig

Også Jan-Tore Oskal i Aja er glad for endringen, men skulle ønske den gjaldt også sterkere øl.

– Vi er glad for avgiftsreduksjonen, men skulle ønske det hadde gjeldt alt ølet vi produserer, sier bryggerisjefen som anslår at Aja vil produsere 40.000 liter i 2018. Av disse er bare 10-15.000 av en styrke som kan selges i butikk. Han avventer også hvilke bieffekter den foreslåtte lettelsen vil få i markedet.

– Jeg er spent på hvor mange bryggerier som vil gi fra seg gevinsten, og komme nærmere industriøl i pris. Vi diskuterer det allerede internt, det er et bikkjeslagsmål med så mange små bryggerier i et mettet marked.