Kan ikke gjøres om: Håvard Lind har fått mye respons fra innbyggere i Øvre Eiker etter at han kastet seg inn i debatten om å selge kommunens energiselskap. FOTO: PRIVAT

Vil stanse salget

Selger Øvre Eiker kommune sitt heleide energiselskap, er det irreversibelt. En rekke andre løsninger sikrer kommunens økonomi bedre enn å ofre arvesølvet, mener Håvard Lind.

Lokale nyheter

I et innlegg som står på trykk i torsdagens Dagsavisen Fremtiden skriver den samfunnsengasjerte eikværingen om det han mener har vært en uheldig og lukket prosess, som hvis salget gjennomføres vil være fatal.

– Jeg satte kaffen i halsen da kommunestyret 13. desember vedtok å gå videre med salget. Da jeg forsto at også kraftressursene og alt kan bli med, tenkte jeg at nå må vi tenke oss om, sier Lind. Han er ikke selv ansatt eller politisk aktiv, men har fulgt det kommunalt heleide kraftselskapet i flere år og satt for rundt ti år siden i en valgkomité for ØEEs styre. Hans kjæreste har også jobbet i bedriften.

– De siste årene har jeg vært engasjert i Hokksund IL som jobber med aktivitetstilbud for ungene våre. Jeg er glad i hjembygda mi og ser at det å selge kraftverk er irreversibelt. Har du gjort det, kan du ikke gjøre det om. Skal du finansiere store skoleutbygginger, er det bedre å for eksempel innføre en begrenset periode med eiendomsskatt – det kan man ta tilbake.

Nettopp skolebehov er et hovedargument for prosessen som har blitt forberedt og behandlet bak lukkede dører, og intensjonsavtalen er fremdeles underlagt flere taushetskrav, ifølge styreleder og tillitsvalgte i ØEE som Dagsavisen Fremtiden snakker med.

– Ivrige etter å selge

Ringerikskraft, eid av Hole og Ringerike kommuner, er den budgiveren som man har valgt å gå i videre forhandlinger med. Lind bruker både disse og andre nabokommuner som eksempler på det han kaller framoverlent eierskap.

– På oversiden av oss satser Modum på Midtkraft, og hadde jeg bodd i Ringerike eller Hole ville jeg heiet på vedtaket Øvre Eiker har gjort. Men jeg bor her, og dette er våre kraftressurser, sier Lind, som advarer mot kortsiktigheten ved et salg.

– Pensjonistbølgen vi ser i dag, der du skal realisere deg selv, selger eiendom og etterlater gjeld til neste generasjon, den følelsen har jeg også her. De får sikkert en stor sum penger, men avkastning skal også forvaltes. Det er også vanskelig å få ut informasjon, fordi så mye er taushetsbelagt. Men det virker på meg som vi har brukt lite tid på å se mulighetene – tvert om har de lenge vært ivrige etter å selge.

Hvem sikter du til da?

– Styret og deres rådgivere. At politikerne har bitt på, vil ikke være enkelt å snu, sier Lind, som fremdeles har tro på at salget skal kunne stanses, selv om det er «tight» som han sier.

– Nabokommunen vår Nedre Eiker angrer bittert på sitt valg, selv om de var glade de første årene. Nå har de havnet i Stor-Drammen. Jeg har ikke sterke meninger om sammenslåing, men jeg er kjempestolt av politikerne vi har i Øvre Eiker og jeg jubler mest når de står sammen. Her er de veldig splittet, og jeg håper «Sammen om»-prinsippet vi har her også veier tungt nå.

– Tar feil

Styreleder i Øvre Eiker Energi er helt uenig i Håvard Linds fram­stilling.
Til påstanden om at styret ikke har sett etter muligheter, men kun tilrettelagt for salg, sier styreleder Arne Stokke:

– Det er feil. Utgangspunktet er at styret før sommeren fikk mandat fra kommunen, som har initiert prosessen som eier. De styrer selv sine aksjer.
Hvordan rimer et eventuelt salg med beslutningen om at kommunen skal bli stående alene i stedet for å slå seg sammen slik flere av nabokommunene gjør?
– Det kan ikke jeg vurdere, det er eiers vurdering. Kommunen bestemmer hvordan de skal forvalte sine verdier, og vi innhenter råd, sier Stokke. Det er konsulentselskapet DHT som har jobben med å hente inn og anbefale bud.
 Lind mener kommunen har dårlige rådgivere?

– Jeg synes han tar feil. Det er enkelt å skylde på rådgivere, når man er uenig i utgangspunktet. Hadde vi ikke fulgt opp mandatet fra eierkommunen, ville vi som styre ikke gjort jobben vår. Nå vil vi gå videre i prosessen og se hva man kommer i havn med. Om de vil selge og til hvem er det kommunestyret som avgjør, sier styreleder Arne Stokke.

– Tærer på ansatte

Geir Wamstad er tillitsvalgt og ansatterepresentant i styret i Øvre Eiker Energi AS. Han sier at Håvard Lind har en del gode argumenter, men vil ikke gå videre inn på disse. Om stemningen i bedriften sier han at den er sterkt preget av prosessen som pågår.

– Det er belastende at det er ett år med en prosess det er lagt lokk på. Det tærer på arbeidsmiljøet, og oppleves tøft. Mange tolker og det er mye følelser. Men vi kan ikke gå ut med noe, selv om mange spør og synser, sier Wamstad.

Han sier videre at de må ta kommunestyrevedtaket om å forhandle frem en intensjonsavtale til etterretning.

Hans fokus nå er å forhandle fram best mulige avtaler for de 32 ansatte, selv om utgangspunktet deres er og har vært at de ikke ønsker et salg.