Vil selge maten direkte til deg

Med en ny ring av matprodusenter vil bønder og birøktere nå bevisste kjøpere.

Med en ny, såkalt REKO-ring, vil matprodusenter rundt Drammen tilby direktesalg uten mellomledd. I praksis blir det slik: har du meldt deg inn i ringen, kan du forhåndsbestille gårdsprodukter. Du, og andre kunder, møter opp til avtalt tid og sted, og får varen fra produsent.

– Det er stort behov for steder å selge, for oss små og mellomstore produsenter. Vi har ikke nok varer til å levere til kjedebutikker. Det sier Heidi Midtflå. Hun har bikuber i Skotselv som produserer økologisk honning.

– Dette fremmer lokalprodusert mat, og her kan du få for eksempel kjøpt kjøtt, saueskinn, honning, melkeprodukter og så videre, fra flere produsenter på ett sted.

I sommer har både interesserte privatkunder og matprodusenter samlet seg på Facebook for å administrere ringen. Første utlevering finner sted på en parkeringsplass i Drammen sentrum.

Norges Bonde- og Småbrukarlag er med og starte ringer rundt om i landet, og de opplyser at REKO er «en enkel distribusjonskanal for primærprodusenter og mathåndverkere.» Dessuten at alle produsentene plikter å ta ansvar for å følge regelverket med matsikkerhet og skatt. Men kan vi ikke bare gå i butikken?

– REKO-produsenter tilbyr helt andre produkter enn i den jevne kjedebutikk, for eksempel ferskt, økologisk og med annen kvalitet. Direktesalg er billigere, effektivt og forutsigbart for produsenten. Det sier Rebekka Bond i Småbrukarlaget.

– Støtt de lokale!

– Det finnes jo allerede Bondens Marked, hvorfor trengs REKO?

– Det er god plass til flere plasser, jeg tror ikke det er nok på lenge ennå, mener birøkter Midtflå.

– Dette støtter lokale produsenter, du får bedre utnyttelse av ressurser der de er i landet, det er kortreist og med alle fordelene som følger av mindre frakt ... Midtflå lister opp og mener det er mye bra ved den nye produsent-forbruker-ringen.

– I den store sammenhengen, har dette egentlig så mye å si, når flesteparten av oss handler kjøtt fra Argentina og Norge om hverandre på kjedebutikken, eller for den saks skyld melk på samme sted fra store norske meierier?

– Det har mye å si! Flere og flere liker å vite hvordan dyra har hatt det. Hvor maten kommer fra. Det opplyser. Den lokale sjølberginga styrkes også, og det må være noe alle er opptatt av, ikke minst nå som vi ser den store krisa og tørken i norsk landbruk! mener Midtflå.

Det er gratis både å tilby og å være med som interessert kunde, utover prisen for selve produktet. I tillegg til tilbud om honning, har nylig annonser fra produsenter av kvegkjøtt i Vestfold og kaninkjøtt fra Skollenborg dukket opp, før selgere og kjøpere møtes i Drammen første gang i august.

REKO finnes i 7 land. Informasjon om tilbudet i Drammen finnes i en egen gruppe på Facebook.