- Uansett hvor flinke vi er på organisering, er det barn som ikke kommer seg på innebadet i morgen, sier Ronny Johnsen. FOTO: KATRINE STRØM

Vil samkjøre frivillighet

DRAMMEN: Tallet på fattige barn stiger, og mange vil jobbe dugnad for å hjelpe. Nå lanserer kommunen en frivillighetskoordinator - men det følger foreløpig ingen friske penger med.

Det ble vedtatt på tirsdagens bystyremøte. Allerede i begynnelsen av november blir det klart hvem som framover skal sitte med ansvaret for å spleise det frivillige organisasjonslivet og kommunens ulike aktører tettere sammen. Jobben utlyses ikke, da det er en intern omdisponering sentralt i kommunen.

- Vi har en person klar, som frigjøres ved at vi effektiviserer innad i systemet, sier kommunaldirektør Kari Høyer.

Først og fremst skal vedkommende gjøre de ulike organisasjoner og lag kjent med hverandres arbeid og gjøre det mer oversiktlig hvilke midler de kan søke støtte fra.

 

Lider sosialt

I en kronikk i dagens Dagsavisen Fremtiden etterlyser daglig leder Ronny Johnsen i selskapet Rett Fram Opplevelser AS politisk vilje til å gjøre mer for barn og unge som vokser opp i fattigdom i Drammen. Med unntak av KrF viser han til at ingen av partiene har tiltak i nåværende program.

Den tidligere Fremtiden-journalisten møter daglig barn og unge i byen som ikke kan delta i aktiviteter grunnet foreldrenes økonomi, og har startet en organisasjon med vekt på rask hjelp.

«De fleste ordninger vi har i dag er for å hjelpe familiene å overleve på et minimum (...) og barn og unges deltakelse i det sosiale fellesskapet blir sjelden prioritert», skriver han.

 

Flere kan inkluderes

Tidligere denne måneden utfordret han byens kulturpolitikere til handling på debattkonseptet Pilot, der Terje Menkerud (H) svarte med å varsle den nye koordinatorrollen. Ved å gi lag og foreninger bedre oversikt over tilgjengelige lokaler og tilskudd, kan flere inkluderes, også i kultur og idrett, utdyper han overfor Dagsavisen Fremtiden.

- At barn og unge skal ha et tilbud som er uavhengig av foreldres inntekt, er viktig for Drammen Høyre, sier han og røper at Høyre også ønsker å gå lenger enn Rådmannens budsjettforslag for neste år.

Men å forskuttere friske penger, vil han ikke.

- Mye kan gjøres med små midler, og dugnad for unge skal vi gjøre alt vi kan for å få mer av. Men vi har ingen oljebrønn i bakgården på rådhuset og ikke seddelpresse i kjelleren heller, sier Menkerud.

 

- Er konkrete

Hans partifelle Elisabeth Lindberg (H) leder oppvekstkomiteen og er ikke med på Johnsens beskrivelse av at det ikke gjøres konkrete tiltak allerede.

- Vi har opprettet levekårsteamet, som i stedet for brannslukking går inn og ser hva familier trenger hjelp til for å komme ut av fattigdom. med oppfølging i samarbeid med Senter for oppvekst og Nav Drammen. Vi har opprettet et utstyrsdepot for å gi flere barn mulighet til å være fysisk aktive, og støtter mange frivillige ordninger, som Barnas stasjon, sier hun og roser Johnsens initiativ.

En omprioritering innenfor Senter for oppvekst gjør nå skolehelsetjenesten og helsestasjonen til «Forebyggende enhet» med mer fokus på å komme tidlig inn, og det ferske vedtaket om gratis barnehage for familier med inntekt under 4 G er også et viktig tiltak som vil hjelpe nettopp barnefamiliene, mener hun.

Men selv om Johnsen er positiv til en smartere organisering av hans og andre ildsjelers arbeidstimer, er ikke dette svar på det han etterlyser.

- Mens man effektiviserer, glemmer man hovedsaken. Uansett hvor flinke vi blir til å organisere, hjelpe ikke det barnet som ikke kommer seg på innebadet i morgen. Det holder ikke å døpe om stillinger eller seksjoner, og gå i bresjen for gratis barnehage, selv om det er bra. Mens vi skriver rapporter, går seks år av en barndom fort, og vi vet at de som har det vondest ikke er med. Prat og visjoner om rettferdig fordeling har vi nok av, men håndballen får du ikke gå på når kontingenten ikke er betalt, sier han.

katrine.strom@dagsavisen.no