Annonse
Omvisning: Produksjonssjef Morten Ullereng (t.v.) tok med Jonas Gahr Støre og Hans-Christian Gabrielsen rundt i produksjonshallene på Holmen i Drammen. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Vil løfte fagarbeiderne

Jonas Gahr Støre (Ap) og Hans-Christian Gabrielsen (LO) synes det er på tide at flere begynner å framsnakke industrien.

Annonse
Lokale nyheter

– Norge er et høykostland, men når det likevel lønner seg å drive produksjon her – er det på grunn av all kompetansen til de ansatte, forteller administrerende direktør for Prysmian Group Draka, Humberto Duplat Paiva, som ønsker gjestene velkommen.

Nettopp dette er noe av bakgrunnen for at LO-lederen og statsministerkandidaten har lagt veien om den tradisjonsrike fabrikken på Holmen.

For Draka er et godt eksempel på hvordan evne til omstilling og nytenkning kan snu en nedadgående trend. Etter å ha vokst seg store på undervannskabler til oljeplattformer, gjorde krisen i markedet det nødvendig å se nye muligheter og bruksområder.

Det fant man blant annet i offshore vindkraftverk, fiskeoppdrett og brannsikre kabler til tunneler.

Spennende næringer

– Vi hørte nå nettopp at det kan ta 8 måneder å få en ansatt sertifisert for skjøting av de mest avanserte kablene. Da skjønner man at dette ikke er stedet for midlertidige ansettelser. Faste, varige stillinger må være regelen, sier Støre til Dagsavisen Fremtiden.

Gabrielsen, som også besøkte Draka for to år siden, er glad for å se den nye optimismen.

– Det er slike litt «glemte perler» vi må vise de unge, så de ser utviklingsmulighetene i bedrifter som dette, der innovasjonen er medarbeiderdrevet og i en rivende utvikling, påpeker han.

– Jeg tror det er viktig at vi begynner å framsnakke arbeidsplassene i industrien. Mange forbinder dette gjerne bare med tungindustri, mens det i dagens virkelighet handler om høyst avanserte sektorer og spennende næringer, mener Støre.

Han tror flere av dagens unge snart vil få øynene opp for mulighetene man får ved å velge yrkesfaglig utdanning, men understreker at det kreves et solid løft for både omdømme, attraktivitet og mulighetene til etter- og videreutdanning.

Kompetansereform

De to besøkende mener omstillingene ved Draka er det grønne skiftet i praksis – og viser hvordan behovet for kompetanse innen avansert produksjon bare vil øke.

– Automatisering og digitalisering gjør at vi trenger en kompetansereform for læring gjennom hele arbeidslivet. Det betyr blant annet tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter, et utvidet fagskoletilbud og styrket rett til etter- og videreutdanning, fastslår Jonas Gahr Støre.

Annonse